Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewinie Brzeskim

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika

ul. Kościuszki 61
49 - 340 Lewin Brzeski
tel. 77 412 75 91 (sekretariat, dyrekcja), 77 412 75 92 (księgowość, kadry), 77 415 01 49
fax: 77 412 76 38
e-mail:
https://psplewinbrzeski.wordpress.com/

Dyrektor: Zdzisław Biernacki
Wicedyrektorzy: Małgorzata Olbert, Barbara Chmiel, Zuzanna Gwarys

Wszystkie informacje związane z działalnością jednostki organizacyjnej zawarte są w Statucie Szkoły.

DOCStatut 2011

DOCProgram wychowawczo - profilaktyczny PRZYJAZNA SZKOŁA

DOCK O D E K S U C Z N I A

DOCTerminarz zebrań klasowych

DOCWewnątrzszkolne ocenianie

DOCPROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

DOCPROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

DOCProcedura kierowania uczniów na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

DOCProcedura korzystania z telefonu komórkowego z terenie szkoły

DOCProcedura kwalifikowania uczniów na gimnastykę korekcyjną

DOCProcedura kwalifikowania uczniów na zajęcia korekcyjno kompensacyjne

DOCProcedura organizowania indywidualnego toku nauki

DOCProcedura organizowania nauczania indywidualnego

DOCProcedura postępowania w przypadku kradzieży

DOCProcedura spełniania obowiązku szkolnego

DOCProcedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

DOCProcedury dotyczące pracy świetlicy szkolnej

DOCSzkolna procedura kontaktów z rodzicami

DOCWYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH 2012-2013

 

Wersja XML