Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Lewinie Brzeskim

Przedszkole Publiczne Nr 2
ul. Narutowicza 2
49 - 340 Lewin Brzeski
tel. 774127682
e-mail:
www.pp2lewinbrzeski.pl/Dyrektor:  Dorota Mościcka
 

Przedszkole

Przedszkole działa na podstawie :

- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

- Aktu założycielskie

-Statutu przedszkola
DOCStatut przedszkola
 

Przedszkole
Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku od 600 – 1600. Posiada bardzo dobre warunki lokalowe: cztery słoneczne sale do zabaw i zajęć dydaktycznych dla dzieci oraz salę  wykorzystywaną do zajęć dodatkowych ( rytmika, j. angielski, religia ). Sale są bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt, mebelki  oraz kąciki zainteresowań, które zapewniają aktualne potrzeby dzieci. Walorem placówki jest duży zielony ogród, który sprzyja wyzwalaniu wielokierunkowej aktywności dziecka.
Przedszkole jest placówką czterooddziałową, w której każda grupa liczy po 25 dzieci.

Rekrutacja:
- Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 – 6 lat.
- Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu obowiązani są złożyć w kancelarii przedszkola prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka  w terminie do 20 kwietnia ( karty wydawane są  od dnia 20 marca).
- Dokładne informacje dotyczące rekrutacji udzielane są  na terenie placówki lub telefonicznie

Przedszkole

Oferta edukacyjno – wychowawcza:
Przedszkole pracuje w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego oraz wybrane przez  Radę Pedagogiczną programy zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji, a także  programy autorskie Nauczycieli.
W przedszkolu realizowany jest program promocji zdrowia psychicznego  „Przyjaciele Zippiego" oraz    „Super Wiewiórka” w ramach współpracy z PCK
W realizacji Podstawy Programowej wykorzystywanych jest szereg metod:
- pedagogika zabawy (zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność),
- metoda Weroniki Sherborne (ćwiczenia gimnastyczne pozwalające dzieciom na poznanie swojego ciała i orientację w przestrzeni),
- metoda K. Orffa, R. Labana, A.M. Kniessów (zabawy polegające na rozwijaniu wrażliwości słuchowej i koordynacji wzrokowo-słuchowej-ruchowej),
- metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
- Metoda Dobrego Startu.
Ponadto : do roku 2006 przedszkole  bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, od roku 2008 działa w Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie.

 Przedszkole 3

Stałe uroczystości przedszkolne:
Pasowanie na przedszkolaka,
Pasowanie na starszaka,
Andrzejki, Mikołaj ,
Wigilia,
Dzień Babci i Dziadka,
Bal karnawałowy,
Powitanie wiosny,
Święto Ziemi,
Piknik Rodzinny,
Święto Rodziny- wspólny Dzień Matki, Ojca i Dziecka,
Pożegnanie starszaków.

Działamy po to, aby:
Nasze dzieci – mogły się tu czuć dobrze i bezpiecznie.
Ich rodzice – darzyli nas zaufaniem.
Pracownicy przedszkola – mieli dzięki temu satysfakcję z wykonywanej pracy.
Przedszkole – cieszyło się uznaniem w środowisku.


DOCZasady rekrutacji

 

Plac zabaw przy przedszkolu 1Plac zabaw przy przedszkolu
 

 

DOCZasady rekrutacji

DOCStatut przedszkola

JPEGPrzedszkole

JPEGPrzedszkole

JPEGPlac zabaw przy przedszkolu

JPEGPrzedszkole

JPEGPrzedszkole 3

JPEGPlac zabaw przy przedszkolu 1

Wersja XML