Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim

Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim
ul. Moniuszki 41A, 49-340 Lewin Brzeski tel./fax 077 412 89 72;
e-mail:

Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim rozpoczęła swoją działalność 1 września 1998r. Dla dzieci organizujemy opiekę po szkole, w formie gier, zabaw, warsztatów plastycznych, zajęć sportowych i komputerowych. Prowadzimy zajęcia specjalistyczne dla dzieci i rodziców. Zatrudniamy dwóch pedagogów, psychologa i logopedę. Z naszych zajęć mogą korzystać dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Organizujemy dla dzieci szkolnych także zajęcia feryjne i wakacyjne.
Nasza Świetlica jest wzorcową placówką i otrzymała w maju 2008 roku nagrodę Ministra.

SZCZEGÓŁOWA OFERTA ZAJĘĆ

Proponujemy bezpłatne zajęcia dla wszystkich dzieci w wieku szkolnym:
- zajęcia świetlicowe – opieka po szkole, od poniedziałku do piątku od 12.00 do 15.00
- zajęcia i podwieczorek dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, od poniedziałku do piątku od 15.00 do 18.00
- zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci nieśmiałych, nadpobudliwych, agresywnych
- kółka zainteresowań (taneczne, teatralne, plastyczne, komputerowe, dziennikarskie)
- wolontariat dla gimnazjalistów i dorosłych

Zapewniamy bezpłatne zajęcia i poradnictwo logopedy, psychologa, pedagoga.

OFERTA BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH dla dzieci w wieku przedszkolnym:

  1. zajęcia logopedyczne:
  1. zajęcia z psychologiem:
  1. zajęcia socjoterapeutyczne:

Zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Bez skierowania od lekarza.

Zapisy od poniedziałku do piątku, w godz. od 12.00 do 18.00.

PDFRegulamin organizacyjny

PDFstatut

PPTXprezentacja Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim - konferencja Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 19 kwiecien 2013 roku

DOCschemat organizacyjny - regulamin załącznik nr 2

DOCcele działalności świetlicy

DOCregulamin wyciąg

Wersja XML