Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim

Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim
ul. Moniuszki 41A, 49-340 Lewin Brzeski tel./ fax 077 4 128 972;
e-mail

 

 

zima świetlica

Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim rozpoczęła swoją działalność 1 września  1998r.  Dla dzieci organizujemy opiekę po szkole, w formie gier, zabaw, warsztatów plastycznych, zajęć sportowych i komputerowych. Prowadzimy zajęcia specjalistyczne dla dzieci i rodziców. Zatrudniamy dwóch pedagogów, psychologa i logopedę. Z naszych zajęć mogą korzystać dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Organizujemy dla dzieci szkolnych także zajęcia feryjne i wakacyjne.
Nasza Świetlica jest wzorcową placówką i otrzymała w maju 2008 roku nagrodę Ministra.


SZCZEGÓŁOWA OFERTA ZAJĘĆ

Proponujemy bezpłatne zajęcia dla wszystkich dzieci w wieku szkolnym:
- zajęcia świetlicowe – opieka po szkole, od poniedziałku do piątku od 12.00 do 15.00
- zajęcia i podwieczorek dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, od poniedziałku do piątku od 15.00 do 18.00
- zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci nieśmiałych, nadpobudliwych, agresywnych
- kółka zainteresowań (taneczne, teatralne, plastyczne, komputerowe, dziennikarskie)
- wolontariat dla gimnazjalistów i dorosłych

Zapewniamy bezpłatne zajęcia i poradnictwo LOGOPEDY, PSYCHOLOGA, PEDAGOGA.

Świetlica


OFERTA BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH
dla dzieci w wieku przedszkolnym

1. zajęcia logopedyczne
a) Zajęcia logopedyczne dla dzieci:
- indywidualne,
- grupowe ( logorytmika – usprawnianie słuchowe i ruchowe   dzieci z zaburzeniami mowy ).
b) Poradnictwo i konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

2. zajęcia z psychologiem
a) Zajęcia indywidualne dla dzieci z opinią z Poradni. 
Na zajęcia indywidualne uczęszczać mogą tylko zdiagnozowane dzieci (posiadające opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych poradni ).
b) Konsultacje psychologiczne dla dzieci z problemami emocjonalnymi oraz nadpobudliwością psychoruchową.
c) Zajęcia relaksacyjne, tylko dla dzieci zakwalifikowanych przez psychologa.
d) Poradnictwo i konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

3. zajęcia socjoterapeutyczne
a) Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci ruchliwych, agresywnych, nadpobudliwych. W małych grupach.
b) Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci nieśmiałych. W małych grupach.
c) Poradnictwo i konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

Zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Bez skierowania od lekarza.

ZAPISY od poniedziałku do piątku, w godz. od 12.00 do 18.00

PDFRegulamin organizacyjny

PDFstatut

PPTXprezentacja Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim - konferencja Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 19 kwiecien 2013 roku

Zapraszamy do nas mgr Renata Pietruńko, dyrektor Świetlicy.
 

 

DOCschemat organizacyjny - regulamin załącznik nr 2

DOCcele działalności świetlicy

DOCregulamin wyciąg

 

DOCschemat organizacyjny - regulamin załącznik nr 2

DOCcele działalności świetlicy

DOCregulamin wyciąg

JPEGzima świetlica

JPEGŚwietlica

PDFRegulamin organizacyjny

PDFstatut

PPTXprezentacja Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim - konferencja Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 19 kwiecien 2013 roku

Wersja XML