Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada Samorządu Miasta - kadencja 2012-2016

Rada Samorządu Miasta Lewin Brzeski

Samorząd Mieszkańców Lewina Brzeskiego, Przewodniczący: Andrzej Grabny

 DOCSkład Zarzadu Samorzadu Miasta Lewin Brzeski

DOCSklad Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski

Protokoły z posiedzeń Rady Samorządu Miasta i protokoły z posiedzeń Zarządu Samorządu Miasta są dostępne w Biurze Rady, ul. Rynek 1, pokój 15.

Wersja XML