Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferty pracy


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEWINIE BRZESKIMNABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W SKOROGOSZCZY

DOCXZarządzenie ogłoszenie konkursu na dyrektora Przedszkola Publicznego w Skorogoszczy.docx
DOCXZałącznik do Zarządzenie - Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Przedszkola Publicznego w Skorogoszczy.docx

 

NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W PRZECZY

 

PDFZarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Przeczy.pdf

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA W FILIACH BIBLIOTECZNYCH W SKOROGOSZCZY I W PRZECZY

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOSIOWIE:

PDFkwesionariusz sprzątaczka.pdf

 

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZARZĄDZIE MIENIA KOMUNALNEGO W LEWINIE BRZESKIM:

DOCREGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

ZARZĄDZENIE NR  3/2010  KIEROWNIKA BIURA OBSŁUGI FINANSOWEJ PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W  LEWINE  BRZESKIM:

DOCREGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

Wersja XML