Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ochrona środowiska i gospodarka komunalna

1.DOCZamiana lokali mieszkalnych
DOCWniosek o zamianę mieszkania

2. DOCzezwonelnie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

3. DOCZezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

4.DOCzgloszenie-zamiaru-wycinki-drzewa.doc
   DOCzgloszenie-zamiaru-usuniecia-drzewa-zmiany-po-17062017-karta-uslug.doc
   DOCzezwolenie-na-usuniecie-drzewa-lub-krzewu-zmiany-po-17062017-karta-uslug.doc
   DOCwzor-wniosku-o-usuniecie-drzewa-lub-krzewu-po-zmianie-ustawy-17062017.doc

5.

6. DOCinstruckja wpis do rejesru odbiór odpadów komunalnych 2012.doc

DOCWZÓR wniosku o wpis do rekjestru ODPADY 2012.doc

DOCoświadczenie rejestr ODPADY 2012.doc

7. DOCwzór Karta Informacyjna Przedsięwzięcia.doc

DOCwniosek o wydanie decyzji środowiskowej wzór 2017.doc
DOCprocedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc
 

8. DOCUdzielanie dotacji celowej na zadanie związane z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków.doc
DOCRegulamin i wnioski dotyczące udzielanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.doc

9. DOCW N I O S E K o przerejestrowanie psa.doc
DOCW N I O S E K o wyrejestrowanie psa.doc
DOCW N I O S E K o przerejestrowanie psa.doc

 

Wersja XML