Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

sprawy organizacyjne

Wydział Organizacyjny załatwia sprawy w sposób następujący :

- Potwierdzanie zgodności dokumentów z oryginałem – następuje po dokonaniu w kasie Urzędu opłaty skarbowej w kwocie 5 zł od każdej rozpoczętej strony.

- Stwierdzenie własnoręczności podpisu – następuje po dokonaniu w kasie Urzędu opłaty skarbowej w kwocie 9 zł od każdego podpisu.

- Protokół z oświadczenia ostatniej woli na wypadek śmierci– testament allograficzny zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego może być sporządzony przez burmistrza, sekretarza gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.

Testator w obecności dwóch świadków (osób obcych, dla których nie przewiduje się żadnych korzyści w testamencie) składa do protokołu oświadczenie swojej ostatniej woli na wypadek śmierci.

Za sporządzenie protokołu pobierana jest opłata stała w kwocie 22 złotych (płatna w kasie Urzędu przed dokonaniem czynności).

Wersja XML