Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

budownictwo i inwestycje

DOCWypis i wyrys lub zaświadczenie ze studium uwarunklowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

DOCwniosek o wypis i wyrys ze studium

 

DOCWypis i wyrys lub zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego

DOCwniosek o wypis i wyrys z planu

 

DOCDecyzja o warunkach zabudowy terenu

DOCwniosek o ustalenie warunków zabudowy

DOCwniosek o ustalenie warunków zabudowy przykład wypełnienia

 

DOCPostanowienie o wstępnym podziale działki

DOCwniosek o wstępny podzial działki

 

DOCUstalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

DOCwniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wersja XML