Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rolnictwo i gospodarka nieruchomościami

1. DOCSprzedaż lokalu mieszkalnego na terenie gminy Lewin Brzeski

    DOCWniosek o kupno lokalu mieszkalnego 

  
2. DOCSprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości 

 

3. DOCPrzekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

    DOCWniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - grunt

    DOCWniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - lokale

    DOCXwniosek o naliczenie opłaty jednorazowej.docx

    DOCXWniosek o zmianę w bazie danych użytkownika wieczystego.docx
 

4. DOCNadanie dla nieruchomości numeracji porządkowej

    DOCWniosek o ustalenie numeru porządkowego

 

5. DOCPoświadczenie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego

 

6. DOCPoświadczenie łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy Lewin Brzeski

 

7. DOCPoświadczenie posiadania praktycznych kwalifikacji rolniczych

 

8. DOCWydzierżawienie_nieruchomości

 

9. DOCDecyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości na terenie gminy Lewin Brzeski

 

10. DOCRozgraniczenie_nieruchomości

 

Wersja XML