Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

rolnictwo i gospodarka nieruchomościami

* DOCSprzedaż lokalu mieszkalnego na terenie gminy Lewin Brzeski

     DOCWniosek o kupno lokalu mieszkalnego 

  
* DOCSprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości 

* DOCPrzekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

     DOCWniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - grunt

     DOCWniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - lokale

 

* DOCNadanie dla nieruchomości numeracji porządkowej

     DOCWniosek o ustalenie numeru porządkowego

* DOCPoświadczenie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego

 

* DOCPoświadczenie łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy Lewin Brzeski

 

* DOCPoświadczenie posiadania praktycznych kwalifikacji rolniczych

 

* DOCWydzierżawienie_nieruchomości

 

* DOCDecyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości na terenie gminy Lewin Brzeski

 

* DOCRozgraniczenie_nieruchomości

 

Wersja XML