Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Budownictwa i Inwestycji

ul. Rynek 1
49 - 340 Lewin Brzeski
tel. 77 424 66 37, 77 424 66 48
e-mail:
Marcin Kulesza

kierownik wydziału

Anna Harasimiuk

inspektor

Aleksandra Skrzydlewska

inspektor

Anna Foryś

inspektor

Rafał Poziemski

inspektor

 

Tutaj możesz załatwić następujące sprawy:

Wersja XML