Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Podatkowy

 ul. Rynek 1
49 - 340 Lewin Brzeski
tel. 77 424 66 35
77 424 66 49
77 424 66 33
e-mail:

 
Aleksandra Lipka kierownik wydziału
Anna Łabudzińska inspektor
Anna Uchmanowicz inspektor
Anna Stojak inspektor
Ewelina Cierpisz inspektor

 

Tutaj możesz załatwić sprawy związane z:

- podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym - pokój nr 6, tel. 77 424 66 35; 
- innymi należnościami, podatkami i opłatami lokalnymi - pokój nr 6, tel. 77 424 66 35;
- wydaniem zaświadczeń o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, o powierzchni fizycznej gospodarstwa, ilości hektarów przeliczeniowych i inne wynikające z prowadzonej przez organ ewidencji podatkowej - pokój nr 6, tel. 77 424 66 35;
- wydaniem zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, zezwolenie na wykreślenie hipoteki - pokój nr 7, tel. 77 424 66 33;
- zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - pokój 7, tel. 77 424 66 49;
- księgowością podatkową, windykacją należności podatkowych i opłat - pokój nr 6 i 7, tel. 77 424 66 49, 77 424 66 33.

 

Wersja XML