Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Finansowo - Budżetowy

ul. Rynek 1
49 - 340 Lewin Brzeski
tel. 77 424 66 28
      77 424 66 51
      77 424 66 71 
e-mail:
Marzena Demska

kierownik wydziału

Monika Zubicka

inspektor

Anna Lewicka

inspektor

Aleksandra Gawlak

inspektor

Anna Łabudzińska

inspektor

Jagoda Sałbut

inspektor

Aleksandra Antkowiak

inspektor

Katarzyna Stróż-Laszuk

inspektor

 

W ramach wydziału można załatwić sprawy związane z:

 

Wersja XML