Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Finansowo - Budżetowy

ul. Rynek 1
49 - 340 Lewin Brzeski
tel. 77 424 66 28
      77
 424 66 51
       77 424 66 71 
e-mail:  

 

Marzena Demska kierownik wydziału
Monika Zubicka inspektor
Anna Lewicka inspektor
Aleksandra Gawlak inspektor
Anna Marciniak inspektor
Jagoda Sałbut inspektor
Aleksandra Antkowiak inspektor
Julia Broszczak inspektor
Józefa Błocka kasjer

W ramach wydziału można załatwić sprawy związane z:

Wersja XML