Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

 Rynek 26
49-340 Lewin Brzeski
pokój nr 1

 tel. 77 424 66 36, 424 66 34
e-mail:
            
 
 
 
Beata Hargot kierownik
Anna Poźniak inspektor
 Anna Jasińska inspektor
Alicja Brychcy inspektor
 

 

Tutaj możesz załatwić następujące sprawy:

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej, pok. nr 1,
 • wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej, pok. nr 1,
 • zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, pok. nr 1,
 • zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, pok. nr 1
 • zgłoszenie informacji o wznowieniu wykonywania działalnosci gospodarczej, pok. nr 1
 • uzyskanie odpisu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, pok. nr 1,
 • uzyskanie informacji z ewidencji działalności gospodarczej, pok. nr 1,
 • stypendium szkolne (pomoc materialna o charakterze socjalnym), pok. nr 1,
 • zasiłek szkolny (pomoc materialna o charakterze socjalnym), pok. nr 1,
 • uzyskanie zezwolenia na sprzedaż, podawanie oraz wyprzedaż napojów alkoholowych, pok. nr 1,
  uzyskanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zezwolenia na  pok. nr 1,
 • uzyskanie zaświadczenia o dokonaniu wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pok. nr 1,
 • sprawy związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, pok. nr 1,
 • sprawy związane ze sportem gminnym, pok. nr 1,
 • sprawy związane z obsługą finansową przedszkoli i Świetlicy Terapeutycznej, pok. nr 1,
 • otrzymać zgodę na organizowanie jednorazowych zabaw, zgromadzeń i zbiórek publicznych, pok. nr 1,
 • dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika, pok. nr 1;
 • przygotowywanie informacji dla środków masowego przekazu;
 • przekazywanie informacji o pracy samorządu i jednostek organizacyjnych gminy do gazet lokalnych, radia, telewizji regionalnej ;
 • administrowanie, prowadzenie i aktualizacja stron internetowych gminy;
 • administrowanie, prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej gminy;
 • obsługę spraw wynikających z kontaktów z partnerami zagranicznymi;
 • sprawy związane z działalnością z Centrum Informacji Europejskiej w Lewinie Brzeskim;
 • opracowywanie materiałów promocyjnych gminy.
Wersja XML