• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferty pracy

DOCZarządzenie nr 1366 z 2009r. Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze

DOCZarządzenie Nr 493 z 2012r. zm. Regulamin naboru

DOCRegulamin naboru na stanowiska urzędnicze wg stanu na 16.01.2012r.

 

Oferty pracy:

PDFInformacja o wynikach naboru.pdf
 

PDFOferta naboru na stanowisko inspektora w Wydziale OR.pdf

DOCoferta naboru - inspektor w Wydz. OR kadry 2017.doc

DOCXInformacja wynikach naboru OR.docx
 

 

DOCXInformacja o wynikach naboru do Wydz. OK.docx

DOCoferta naboru insp. OK II nabór.doc

DOCXInformacja o wynikach naboru do Wydz. OK.docx

DOCXInformacja do naboru na stanowisko inspektora w Wydz.OK.docx

DOCoferta naboru insp. OK nowa.doc
 

 

DOCInformacja o wynikach naboru Kier.FN.doc

DOCnabór na stan. kier.FN.doc

DOClista kandydatów do II etapu FN.doc

 

DOCoferta naboru - inspektor w Wydz. OR.doc

DOClista kandydatów do II etapu OR.doc

DOCinformacja o wynikach naboru OR.doc 


 

DOCoferta naboru - inspektor w Wydz.FN.doc

DOClista kandydatów do II etapu FN.doc 

DOCinformacja o wynikach naboru FN.doc 

 

Zrealizowane:

DOCinformacja o wynikach naboru SM.doc

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU INSP.FN.doc

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU - insp.OK.doc

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU INSP.FN.doc

DOC INFORMACJA O WYNIKACH NABORU strażnik SM.doc

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU - mł.inspektor SM.doc

DOCINFORMACJA O WYNKACH NABORU - Komendant SM

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU - stażnik SM

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU FN

DOCXInformacja o wynikach wyboru..docx

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU FN

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU WYDZ.FN

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU do Wydz.GK

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU GK

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU FP

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Wydz. RN

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU w BOFPOW

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Wydz. RN

DOCInformacja o rezygnacji i wyborze nowego pracownika

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU - referent ds. księgowych

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU- insp. w Wydz.RN

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU-mł.ref. w Wydz.SO

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU- GK

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU-Dyr.ZMK

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU- podinsp. w Wydz.GK

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU-podisnp, w Wydz.FN

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU- referent w Wydz.FN

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU- referent w Wydz. FP

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU - inspektor w Wydz.BI

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU-podinspektor w Wydz.BI

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU- ml.referet w Wydz. FP

 DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU- ml.referet w Wydz. FN

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU- ml..ref. Wydz.GK

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU- kierownik Wydz.GK

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU-mł.referent w Wydz.GK

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

Wersja XML

Urząd Miejski Lewin Brzeski
ul. Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski
tel. 77 424 66 00
fax 77 424 66 38
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 9488722
w tym miesiącu: 81973
dzisiaj: 1492