Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia wewnętrzne Burmistrza Lewina Brzeskiego - 2006

JPEGZarządzenie Nr 15,2006 w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego


JPEGZarządzanie Nr 14,2006 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim


DOCZarządzenie Nr 13,2006 w sprawie polityki bezpieczeństwa danych osobowych


JPEGZarządzenie Nr 12,2006 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim


JPEGZarządzenie Nr 11,2006 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


JPEGZarządzenie Nr 10,2006 zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


JPEGZarządzenie Nr 9,2006 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


JPEGZarządzenie Nr 8,2006 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


JPEGZarządzenie Nr 7,2006 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


JPEGZarządzenie Nr 6,2006 w sprawie ustalenia dni wolnych w 2006 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim


JPEGZarządzenie Nr 5,2006 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


JPEGZarządzenie Nr 4,2006 w sprawie procedury przygotowania aktualizacji i archiwizowania opisu stanowisk pracy


JPEGZarządzenie Nr 3,2006 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzania kart usług w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim i procedury ich aktualizacji


JPEGZarządzenie Nr 2,2006 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Wersja XML