Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia wewnętrzne Burmistrza Lewina Brzeskiego - 2007

JPEGZarządzenie Nr 14,2007 31 grudnia-w sprawie realizacji wniosków pokontrolnych

JPEGZarządzenie Nr 13,2007 17 października-w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania

JPEGZarządzenie Nr 12,2007 16 października-w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

JPEGZarządzanie Nr 11,2007 16 lipca-w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

DOCXZarządzenie Nr 10, 2007 14 maj-w sprawie ustalenia programu kontroli w Zarządzie Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim

JPEGZarządzenie Nr 9,2007 16 kwietnia-w sprawie wypłaty ryczałtu na okulary korygujące wzrok

JPEGZarządzenie Nr 8,2007 12 kwietnia-w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

JPEGZarządzenie Nr 7,2007 22 marzec-w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świdczeń Socjalnych

JPEGZarządzenie Nr 6,2007 12 marca-w sprawie powołania Ko misji Rekrutacyjnej

JPEGZarzadzenie Nr 5,2007 12 marca-w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

JPEGZarządzenie Nr 4, 2007 12 lutego-w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

JPEGZarządzenie Nr 3,2007 12 lutego-w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

JPEGZarządzenie Nr 2,2007 15 stycznia-w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego

TIFZarządzenie Nr 1, 2007 2 styczeń-w sprawie zatwierdzenia wykazu informacji niejawnych
JPEGZałącznik Nr 1,2007
JPEGZałącznik Nr 2,2007

Wersja XML