Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia wewnętrzne Burmistrza Lewina Brzeskiego 2008

JPEGZarządzenie Nr 1,2008 17 styczeń-w sprawie zatwierdzenia wykazu informacji niejawnych

JPEGZarządzenie Nr 2-2008 w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego

DOCZarządzenie Nr 3-2008 w sprawie zakładowego regulaminu premiowania pracowników obsługi zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim

JPEGZarządzenie Nr 4-2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

JPEGZarządzenie Nr 5-2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

DOCZarządzenie Nr 6-2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim

 

JPEGZarządzenie Nr 7-2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

DOCZarządzenie Nr 8-2008 w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim

DOCZarządzenie Nr 9-2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

DOCZarządzenie Nr 10-2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

DOCZarządzenie Nr 11-2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

TIFZarządzenie Nr 12-2008 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2008 roku

JPEGZarządzenie Nr 13-2008 w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenie zwykłego postępowania administracyjnego

DOCZarządzenie Nr 14-2008 w sprawie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole z dnia 08.05.2008r. Wojewody Opolskiego

DOCZarządzenie Nr 15-2008 w sprawie uzupełnienia haseł i symboli klasyfikacyjnych do jednolitego rzeczowego systemu akt

DOCZarządzenie Nr 16-2008 w sprawie wyznaczenia pracownika do przekazania akt z Wydziału oraz ustalenia terminu ich przekazywania do archiwum zakładowego

 

Wersja XML