Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia wewnętrzne Burmistrza Lewina Brzeskiego 2009

Zarządzenie nr 23/2009 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 02 listopada 2009 roku w sprawie dokonania zmian w Regulaminie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim.
DOCZarządzenie nr 22 - 2009

Zarządzenie wewnętrzne nr 21/2009 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 9 października 2009 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
DOCZarządzenie nr 21 - 2009

Zarządzenie wewnętrzne nr 20/2009 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 25 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
DOCZarządzenie nr 20 - 2009

Zarządzenie wewnętrzne nr 19/2009 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 11 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
DOCZarządzenie nr 19 - 2009

Zarządzenie wewnętrzne nr 18/2009 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.
DOCZarządzenie nr 18 - 2009

Zarządzenie wewnętrzne nr 16/2009 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.
DOCZarządzenie nr 16 - 2009

Zarządzenie wewnętrzne nr 15A/2009 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
DOCZarządzenie nr 15A - 2009

Zarządzenie wewnętrzne nr 14/2009 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników  Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.

 

 DOCZarządzenie Nr 14-2009
DOCRegulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim
DOCZałącznik Nr 1 do regulaminu wynagradzania
DOCZałącznik Nr 2 do regulaminu wynagradzania
DOCzałącznik nr 3 do regulaminu wynagradzania
DOCZałącznik nr 4 do regulaminu wynagradzania

 

Zarządzenie wewnętrzne nr 13/2009 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie ustalenia norm przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, środków czystości, materiałów biurowych dla pracowników Urzędu Miejskiego.
DOCZarządzenie nr 13 - 2009

Zarządzenie wewnętrzne nr 12/2009 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad przyznawania i korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim.
DOCZarządzenie nr 12 - 2009

Zarządzenie wewnętrzne nr 11/2009 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Lewina Brzeskiego.
DOCZarządzenie nr 11 - 2009

Zarządzenie wewnętrzne nr 9/2009 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
DOCZarządzenie nr 9 - 2009

ZZarządzenie wewnętrzne nr 8/2009 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
DOCZarządzenie nr 8 - 2009

Zarządzenie wewnętrzne nr 7/2009 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
DOCZarządzenie nr 7 - 2009

Zarządzenie wewnętrzne  nr 5/2009 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie ustalenia dni wolnych w 2009 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
DOCZarządzenie nr 5 - 2009

Zarządzenie wewnętrzne nr 3/2009 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim.
DOCZarządzenie nr 3 - 2009

Zarządzenie nr 2/2009 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim.
DOCZarządzenie nr 2 - 2009

Zarządzenie nr 1/2009 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności, o których mowa w art. 209¹ § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
DOCZarządzenie nr 1 - 2009

Wersja XML