Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia wewnętrzne Burmistrza Lewina Brzeskiego 2011


Zarządzenie wewnętrzne nr 11/2011 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 12 grudnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
DOCZarządzenie nr 11 - 2011

Zarządzenie wewnętrzne nr 10/2011 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 30 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.
DOCZarządzenie nr 10 - 2011

Zarządzenie nr 9/2011 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 09 września 2011 roku w sprawie dokonania zmian w Regulaminie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim.
DOCZarządzenie nr 9 - 2011

Zarządzenie nr 7/2011 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 2 sierpnia 2011 roku w sprawie wykonania wniosków pokontrolnych  w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim.
DOCZarządzenie Nr 7 - 2011

Zarządzenie  nr 6/2011 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia dni wolnych w  2011 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
DOCZarządzenie Nr 6 - 2011

Zarządzenie nr 5/2011 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 05 kwietnia 2011 roku w sprawie dokonania zmian w Regulaminie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim.
DOCZarządzenie Nr 5 - 2011

Zarządzenie nr 4/2011 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 1 marca  2011  roku w sprawie sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim.
DOCZarządzenie Nr 4 - 2011

Zarządzenie nr 3/2011 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Lewina Brzeskiego.
DOCZarządzenie Nr 3 - 2011

Zarządzenie nr 2/2011 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 22 lutego  2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie  Miejskim w Lewinie Brzeskim.
DOCZarządzenie Nr 2 - 2011

Zarządzenie nr 1/2011 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji dla dokonania przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony na podstawie ustawy i dokona w razie potrzeby zmiany lub zniesienia klauzuli tajności.
DOCZarządzenie Nr 1 - 2011

Wersja XML