Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia wewnętrzne Burmistrza Lewina Brzeskiego 2012

Zarządzenie nr 19/2012 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Powołanie Komisji Egzaminacyjnej

PDFzarządzenie nr 19 - powołanie komisji.pdf

Zarządzenie nr 18/2012 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji dla dokonania przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony na podstawie ustawy i dokona w razie potrzeby zmiany lub zniesienia klauzuli tajności

PDFzarządzenie nr 18 - dokumenty niejawne.pdf

Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

PDFzarządzenie nr 17 - powołanie Komisji Rekrutacyjnej.pdf

Zarządzenie nr 16/2012 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia norm przydziału napojów dla pracowników w okresie wzmożonej temperatury otoczenia

PDFzarządzenie nr 16 - normy przydziału napojów.pdf

Zarządzenie nr 15/2012 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

PDFzarządzenie nr 15 - powołanie komisji.pdf

Zarządzenie nr 14/2012 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ochronę informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim

PDFzarządzenie nr 14 - ochrona informacji niejawnych.pdf

Zarządzenie nr 13/2012 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 4 maja 2012 roku w sprawie zasady wyposażenia strażników Straży Miejskiej w umundurowanie, czasookres jego używalności i wypłacanie ekwiwalentu

PDFzarządzenie nr 13 - wyposażenie strażników.pdf

Zarządzenie nr 12/2012 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie Powołania Komisji Rekrutacyjnej

PDFzarządzenie nr 12 - powołanie komisji.pdf

Zarządzenie nr 11/2012 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim

PDFzarządzenie nr 11 - zm. Regulaminu pracy.pdf

Zarządzenie nr 10/2012 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie dokonania zmian w Regulaminie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim

PDFzarządzenie nr 10 - zm.reg.gosp.ZFŚS.pdf

Zarządzenie nr 9/2012 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia rodzajów przesyłek nie otwieranych w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim. 

DOCZarządzenie nr 9 - 2012

Zarządzenie nr 8/2012 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia  11 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielania upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim.
DOCZarządzenie nr 8 - 2012

Zarządzenie nr 7/2012 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie zapewnienia pracownikom Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim posiłków profilaktycznych.
DOCZarządzenie nr 7 - 2012

Zarządzenie nr 6/2012 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia dni wolnych w  2012 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
DOCZarządzenie nr 6 - 2012

Zarządzenie nr 5/2012 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 08 marca  2012 roku w sprawie dokonania zmian w Regulaminie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim.

DOCZarządzenie nr 5 - 2012r.


Zarządzenie nr 4/2012 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 5 marca 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
DOCZarządzenie nr 4 -2012

Zarządzenie nr 3/2012 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
DOCZarządzenie nr 3 - 2012

Zarządzenie wewnętrzne nr 2/2012 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
DOCZarządzenie nr 2 - 2012

Zarządzenie wewnętrzne nr 1/2012 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
DOCZarządzenie nr 1 - 2012

Wersja XML