Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole zewnętrzne 2006 rok

 

  Spis dokumentów:

1.

Temat kontroli:
DOCKontrola problemowa zadania Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w centrum miasta Lewina Brzeskiego

2.

Temat kontroli:
DOCKontrola problemowa zadania Budowa oczyszczalni ścieków BIOCOS wraz z infrastruktórą towarzyszącą w Lewinie Brzeskim

3.

Temat kontroli:
DOCKontrola problemowa zadania Budowa kanalizacji sanitarnej na Zatorzu w Leinie Brzeskim wraz z przyłączami

4.

Temat kontroli:
DOCKontrola danych zawartych we wniosku Gminy o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji

5.

Temat kontroli:
DOCKontrola celowości i zgodności z prawem gospdarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ZPORR ...

6.

Temat kontroli:
DOCKontrola organizacji przyjmowania (...) i załatwiania skarg i wniosków przez organy gminy Lewin Brzeski

7.

Temat kontroli:
DOCKontrola problemowa wykonywania zadań obronnych

8.

Temat kontroli:
DOCKontrola archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim

9.

Temat kontroli:
DOCKontrola problemowa z zakresu ubezpieczeń społecznych

10.

Temat kontroli:
DOCKontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy

11.

Temat kontroli:
DOCKontrola problemowa zadania Budowa przepompowni ścieków w Skorgoszczy (...)

Wersja XML