Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole zewnętrzne 2007 rok

 

 

Spis dokumentów:

1.

Temat kontroli:
DOCKontrola problemowa finansowa z zakresu wykorzystania dotacji celowych

2.

Temat kontroli:
DOCKontrola problemowa zadań USC

3.

Temat kontroli:
DOCKontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi z zakresie pożyczek (...) z WFOŚiGW

4.

Temat kontroli:
DOC9 marzec-Kontrola umowy na staż absolwencki

5.

Temat kontroli:
DOCKontrola wydatkowania środków na podróże służbowe w Urzędzie Miejskim

6.

Temat kontroli:
DOCKontrola danych zawartych we wniosku Gminy o przekazaniu kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji

7.

Temat kontroli:
DOCKontrola archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim

8.

Temat kontroli:
DOCKontrola kompleksowa z wykonywania zadań obronnych w województwie opolskim

9.

Temat kontroli:
DOC5 czerwiec-Kontrola umowy na staż absolwencki

10.

Temat kontroli:
DOCKontrola sprawdzająca wykonania zleceń pokontrolnych RIO

11.

Temat kontroli:
DOC20 sierpień-Kontrola umowy na staż absolwencki

12.

Temat kontroli:
DOCKontrola umowy na roboty publiczne

13.

Temat kontroli:
DOCKontrola z zakresu ochrony środowiska

14.

Temat kontroli:
DOCKontrola wydatkowania środków na podróże służbowe w Urzędzie Miejskim

Wersja XML

Urząd Miejski Lewin Brzeski
ul. Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski
tel. 77 424 66 00
fax 77 424 66 38
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 9874128
w tym miesiącu: 39896
dzisiaj: 6778

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1