Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole zewnętrzne 2005 rok

 

 

Spis dokumentów:

 1.

Temat kontroli:
DOCKontrola danych zawartych we wniosku Gminy o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji

 2.

Temat kontroli:
DOCKontrola funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji

 3.

Temat kontroli:
DOCKontrola problemowa w zakresie obrony cywilnej

 4.

Temat kontroli:
 DOCKontrola problemowa z zakresu ubepieczeń społecznych

 5.

Temat kontroli:
DOCKontrola problemowa z zakresu kosztów funkcjonowania administracji samorządowej

 6.

Temat kontroli:
DOCKontrola problemowa zadania Rewitalizacja przestrzeni miejskiej (...)

 7.

Temat kontroli:
DOCKontrola problemowa zadania Budowa oczyszczalni ścieków BIOCOS (...)

 8.

Temat kontroli:
DOCKontrola archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim

Wersja XML