Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole zewnętrzne 2004 rok

 

 

Spis dokumentów:

1.

Temat kontroli:
DOCKontrola funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji

2.

Temat kontroli:
DOCKontrola sprawdzająca w zakresie organizacji przyjmowania (..) i załatwiania skarg i wniosków przez organy gminy

3.

Temat kontroli:
DOCKontrola archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim

4.

Temat kontroli:
DOCKontrola problemowa w zakresie obrony cywilnej

5.

Temat kontroli:
DOCKontrola zadań zleconych z zakresu działalności giospodarczej

6.

Temat kontroli:
DOCKontrola realizacji inwestycji gminnych

Wersja XML