Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole zewnętrzne 2008 rok

 

 

Spis dokumentów:

1.

Temat kontroli:
DOCKontrola problemowa powiązań budżetu Gminy z budżetem państwa w 2007 roku

2.

Temat kontroli:
DOCKontrola w ramach sprawowania nadzoru nad realizacją umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości przez ANR

3.

Temat kontroli:
DOCKontrola archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim

4.

Temat kontroli:
DOCKontrola danych zawartych we wniosku Gminy o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji

5. Temat kontroli:
DOCKontrola problemowa wykonywania zadań obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego powiatu brzeskiego i Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
6. Temat kontroli:
DOCKontrola problemowa w zakresie wykorzystywania dotacji przyznanej z budżetu państwa oraz ocena stanu technicznego urzadzeń łączności radiowej systemu ostrzegania i alarmowania
7. Temat kontroli:
DOCKontrola problemowa w zakresie organizacji, przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy gminy Lewin Brzeski

8.-12.

Temat kontroli:
DOCRealizacja warunków umów na staż absolwencki oraz roboty publiczne na stanowiskach biurowych i robotniczych
13. Temat kontroli:
DOCKontrola archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim
14.

Temat kontroli:
DOCKontrola realizacji projektu pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego we wsi Łosiów

15.

Temat kontroli:
DOCKontrola wykonywania zadań z zakresu rejestracji przedpoborowych rocznika 1990

16. Temat kontroli:
DOCRealizacja zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2008 na terenie gminy pn. Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej w Kantorowicach
17. Temat kontroli:
DOCKontrola problemowa w zakresie oceny realizacji zadań obrony cywilnej wynikających z obowiązujących przepisów prawa
Wersja XML