Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

kontrole zewnętrzne 2009 rok

  Przedmiot kontroli
1.

 Temat kontroli:
DOCPrawidłowość wydatkowania środków finansowych na podróże służbowe w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim na 2008 rok i I kwartał 2009r

PDF1. Komisja Rewizyjna - protokoł z kontroli.pdf

2.

Temat kontroli:
DOCKontrola kompleksowa w zakresie ochrony środowiska

PDF2. OWIOŚ - zalecenia pokontrolne.pdf

3.

Temat kontroli:
DOCKontrola w zakresie realizacji umów na staż absolwencki

PDF3. PUP - notatka służbowa.pdf

4.

Temat kontroli:
DOCKontrola problemowa w zakresie ewidencji działalności gospodarczej

PDF4. Wojewoda Opolski - protokoł z kontroli.pdf

5.

Temat kontroli:
DOCKontrola płatnika składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

PDF5. ZUS - protokół z kontroli.pdf

6.

Temat kontroli:
DOCKontrola realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowego spichlerza na salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lewinie Brzeski? realizowanego w ramach Priorytetu III ZPORR 2004-2006

PDF6. Wojewoda Opolski - zalecenia pokontrolne.pdf

7. - 12.

Temat kontroli:
DOCRealizacja warunków umów na roboty publiczne na stanowiskach biurowych i robotniczych

PDF7. PUP - protokół z kontroli 2.pdf

PDF8. PUP - protokół z kontroli 3.pdf

PDF9. PUP - protokół z kontroli 4.pdf

PDF10. PUP - protokół z kontroli 5.pdf

PDF11. PUP - protokół z kontroli 6.pdf

PDF12. PUP - protokół z kontroli.pdf

13.

Temat kontroli:
DOCKontrola problemowa archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim

PDF13. Archiwum Państwowe - protokół z kontroli.pdf

14.

Temat kontroli:

DOCKontrola 14.doc

PDF14. Starosta Brzeski - protokół z kontroli.pdf

 

Wersja XML