Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zasady ogólne

Wykaz organizacji pozarządowych

DOCWykaz organizacji pozarządowych stan na dzień 09.11.2017r..doc

Osoby zainteresowane umieszczeniem organizacji w wykazie dokonują zgłoszenia na formularzu zamieszczonym poniżej.

DOCFormularz zgłoszeniowy (aktualizacyjny) organizacji pozarządowej

Wypełniony formularz należy dostarczyć do Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 26, pok. nr 1.

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 11/2005 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia wykazu organizacji pozarządowych na terenie Gminy Lewin Brzeski.

RTFZarządzenie Nr 11-2005

Konsultacje

2022 rok

ROK 2022

2021 rok

Zawiadomienie o podjęciu prac nad projektem zmiany rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zawiadomienie o podjęciu prac nad projektem uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

2020 rok

Zawiadomienie o podjęciu prac nad projektem zmiany rocznego programu współpracy z org. pozarządowymi

Zawiadomienie o podjęciu prac nad projektem zmiany rocznego programu współpracy na 2020 rok

Zawiadomienie o podjęciu prac nad projektem rocznego programu współpracy na 2020 rok

Wersja XML