Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zasady ogólne

Wykaz organizacji pozarządowych

DOCWykaz organizacji pozarządowych stan na dzień 09.11.2017r..doc

Osoby zainteresowane umieszczeniem organizacji w wykazie dokonują zgłoszenia na formularzu zamieszczonym poniżej.

DOCFormularz zgłoszeniowy (aktualizacyjny) organizacji pozarządowej

Wypełniony formularz należy dostarczyć do Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, pok. Nr 4.

DOCSprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy za rok 2012

DOCSprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy za rok 2013.doc

DOCSprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy za rok 2014.doc

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 11/2005 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia wykazu organizacji pozarządowych na terenie Gminy Lewin Brzeski.

RTFZarządzenie Nr 11-2005

Konsultacje

2021 rok

PDFProj. uchw. w sprawie przyjęcia programu współpracy z org. pozarzadowymi- OK.pdf
DOCZawiadomienie o podjęciu prac nad projektem uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z org. pozarządowymi.doc
 

2020 rok

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany rocznego programu współpracy z org. pozarządowymi.pdf
DOCZawiadomienie o podjęciu prac nad projektem zmiany rocznego programu współpracy z org. pozarządowymi.doc
 

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf
DOCZawiadomienie o podjeciu prac nad projektem zmiany rocznego programu wspolpracy na 2020 rok.doc
 

DOCXProjekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.docx

DOCZawiadomienie o podjęciu prac nad projektem rocznego programu współpracy na 2020 rok.doc

2019 rok

PDFProj. uchwały w sprawie proj współpracy z organizacjami pozarządowymi-OK.pdf

DOCZawiadomienie o podjęciu prac nad projektem rocznego programu współpracy na 2019 rok.doc

DOCZawiadomienie o podjeciu prac nad projektem zmiany rocznego programu wspolpracy na 2019 rok.doc

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf

2018 rok

PDFProjekt uchwaly w sprawie programu współpracy z org. poz. na 2018r..pdf

DOCZawiadomienie o podjęciu prac nad projektem zmiany rocznego programu współpracy na 2018 rok.doc

DOCZaproszenie na spotkanie w sprawie wyboru skladu komisji konkursowych.doc

DOCZawiadomienie o podjęciu prac nad projektem rocznego programu współpracy na 2018 rok.doc

PDFProjekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r..pdf

2017 rok

DOCZawiadomienie o podjęciu prac nad projektem zmiany rocznego programu współpracy na 2017 rok..doc

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany programu współpracy.pdf

DOCZawiadomienie o podjęciu prac nad projektem rocznego programu współpracy na 2017 rok.doc

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia na 2017 rok programu współpracy z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wraz z uzasadnieniem.pdf

2016 rok

DOCZawiadomienie o podjęciu prac nad projektem zmiany rocznego programu współpracy na 2016 rok..doc

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia na 2015 rok programu współpracy z organizacjami pozarządowym.pdf

DOCUzasadnienie do projektu uchwały.doc

DOCZawiadomienie o podjęciu prac nad projektem rocznego programu współpracy na 2016 rok.doc

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia na 2016 rok programu współpracy z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.pdf

DOCUzasadnienie merytoryczne i prawne w sprawie przyjęcia na 2016 rok programu współpracy z organizacjami pozarządowym.doc

DOCZaproszenie na spotkanie w sprawie wyboru składu Komisji Konkursowych.doc

2015 rok

DOCZawiadomienie o podjęciu prac nad projektem zmiany rocznego programu współpracy na 2015 rok..doc

DOCProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia na 2015 rok programu współpracy z organizacjami pozarządowym.doc

DOCUzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.doc

DOCZawiadomienie o podjęciu prac nad projektem zmiany rocznego programu współpracy na 2015 rok..doc

DOCProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia na 2015 rok programu współpracy z organizacjami pozarządowym.doc

DOCUzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.doc

DOCZawiadomienie o podjęciu prac nad projektem rocznego programu współpracy na 2015 rok.doc

DOCProjekt uchwały w spr. przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015rok.doc

DOCUzasadnienie merytoryczne i prawne do projektu uchwały na 2015 rok.doc

2014 rok

DOCZawiadomienie o podjęciu prac nad projektem zmiany rocznego programu współpracy na 2014 rok.doc

DOCProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia na 2014 rok programu współpracy z organizacjami pozarządowym.doc

DOCUzasadnienie do projektu uchwały.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok wraz z uzasadnieniem.doc

2013 rok

DOCZawiadomienie o podjęciu prac nad projektem rocznego programu współpracy na 2013 rok

DOCProjekt uchwały uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2013 programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi

DOCUzasadnienie merytoryczne i prawne do projektu uchwały

DOCZaproszenie na spotkanie w sprawie wyboru składu Komisji Konkursowych

DOCZmiana terminu konsultacji

DOCInformacja o sposobie konsultacji

 DOCZawiadomienie o podjęciu prac nad projektem rocznego programu współpracy na 2013 rok

DOCProjekt uchwały uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2013 programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi

DOCUzasadnienie merytoryczne i prawne do projektu uchwały

Wersja XML