Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usługi publiczne

Opracowanie opisu usług świadczonych w Urzędzie

W celu ułatwienia Państwu kontaktu z urzędem, a w szczególności bezpośredniego kontaktu z właściwym wydziałem oraz pracownikiem, opracowaliśmy katalog usług świadczonych w urzędzie. Katalog usług jest zbiorem poszczególnych kart, które udostępnione są na stronie internetowej, w komórkach organizacyjnych, a także w Sekretariacie urzędu. Karta zawiera informacje o miejscu załatwienia sprawy, wymaganych dokumentach do jej załatwienia, obowiązujących opłatach, czasie załatwienia sprawy, wskazania trybu odwoławczego oraz podstawy prawnej właściwej w konkretnej sprawie.

W miarę potrzeb katalog usług będzie sukcesywnie uzupełniany o kolejne karty oraz o nowe formularze wniosków.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w kartach ułatwią Państwu dostęp do usług świadczonych przez Gminę oraz wyeliminują wszelkie wątpliwości, a co najważniejsze zaoszczędzą czas cenny dla obu stron.

 

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia kart usług w urzędzie:

DOCZarzadzenie Nr 9-2005 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wprowadzenia kart usług w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim

Procedura aktualizacji kart usług:

DOCZalącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9-2005 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 27.12.2005r. PROCEDURA AKTUALIZACJI KART USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W LEWIENIE BRZESKIM

Oceny funkcjonowania kart jak również opinii nt. świadczonych przez nas usług mogą Państwo dokonywać przy pomocy opracowanej ankiety :

DOCAnkieta dotycząca obslugi klienta

Wersja XML