Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usługi publiczne

 Opracowanie opisu usług świadczonych w Urzędzie

 

Książka

  

         W celu ułatwienia Państwu kontaktu z urzędem, a w szczególności bezpośredniego kontaktu z właściwym wydziałem oraz pracownikiem, opracowaliśmy katalog usług świadczonych w urzędzie. Katalog usług jest zbiorem poszczególnych kart, które udostępnione są na stronie internetowej, w komórkach organizacyjnych a także w Sekretariacie Urzędu. Karta zawiera informacje o miejscu załatwienia sprawy, wymaganych dokumentach do jej załatwienia, obowiązujących opłatach, czasie załatwienia sprawy, wskazania trybu odwoławczego oraz podstawy prawnej właściwej w konkretnej sprawie.

        W miarę potrzeb katalog usług będzie sukcesywnie uzupełniany o kolejne karty oraz o nowe formularze wniosków.

         Mamy nadzieję, że informacje zawarte w kartach ułatwią Państwu dostęp do usług świadczonych przez gminę oraz wyeliminują wszelkie wątpliwości a co najważniejsze zaoszczędzą czas cenny dla obu stron.

 

 

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia kart usług w urzędzie  :

 DOCZarzadzenie Nr 9-2005 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wprowadzenia kart usług w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim

 

Wykaz przygotowanych kart usług świadczonych w urzędzie :

 

 

Procedura aktualizacji kart usług :

 DOCZalącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9-2005 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 27.12.2005r. PROCEDURA AKTUALIZACJI KART USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W LEWIENIE BRZESKIM

 

 

Oceny funkcjonowania kart jak również opinii nt. świadczonych przez nas usług mogą Państwo dokonywać przy pomocy opracowanej ankiety :

DOCAnkieta dotycząca obslugi klienta

 

Wersja XML