Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

kontrole zewnętrzne 2010 rok

  Przedmiot kontroli 
1.

 Temat kontroli:

DOCRozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych i ewakuacji ludności przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie obiektu Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.doc

PDF1. Komenda Powiatowa PSP - protokół z kontroli.pdf 

2.

DOCprawowanie nadzoru nad realizacją umowy nieodpłatnego przekazanie nieruchomości przez ANR.doc

PDF2. ANR - sprawozdanie z kontroli.pdf

3.

DOCRealizacja zadania inwestycyjnego rozpoczętego w roku 2009 „Rozbudowa drogi wzdłuż torów w Lewinie Brzeskim (ul. Kolejowa) wraz z odwodnieniem”.doc

PDF3. Komisja Rewizyjna - protokół z kontroli.pdf

4.

DOCKontrola pracodawcy.doc

PDF4. PIP - protokół z kontroli.pdf

5.

DOCWykorzystanie środków finansowych Funduszu przekazanych na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.doc 

PDF5. PFRON - protokół z kontroli.pdf

6.

DOCWizyta monitorująca realizację umowy – prace porządkowe.doc

PDF6. PUP - protokół z wizyty monitorującej.pdf

7.

DOCWizyta monitorująca realizację umowy – prace biurowe.doc

PDF7. PUP - protokół z wizyty monitorującej 2.pdf

8.

DOCWizyta monitorująca realizację umowy – prace melioracyjne.doc

PDF8. PUP - protokół z wizyty monitorującej 3.pdf

9.

DOCAglomeracja Lewin Brzeski KPOŚK.doc

PDF9. WIOŚ - protokół z kontroli.pdf

10.

DOCStan uporządkowania materiałów archiwalnych odziedziczonych po Urzędzie Miasta i Gminy przekazywanych do Archiwum Państwowego w Opolu.doc

PDF10. Archiwum Państwowe - protokół z kontroli.pdf

Wersja XML