Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole zewnętrzne 2011 rok

Lp.

Przedmiot kontroli

1.

Temat kontroli:

DOCKontrola archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego.doc

PDF1. Archiwum Państwowe - protokół z kontroli 1.pdf

2.

Temat kontroli:

DOCKontrola archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego.doc

PDF2. Archiwum Państwowe - protokół z kontroli 2.pdf

3.

Temat kontroli:

DOCOrganizacja przyjmowania, rozpatrywania, ewidencjonowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy gminy Lewin Brzeski W okresie od 1 lipca 2008r. do 30 czerwca 2011r..doc

PDF3. Wojewoda Opolski - protokół z kontroli.pdf

4.

Temat kontroli:

DOCKontrola sanitarna.doc

PDF4. PPIS - protokół z kontroli.pdf

5.

Temat kontroli:

DOCPrawidłowość rozliczeń z budżetem w tym kontrola zwrotu podatku VAT.doc

PDF5. US - protokół z kontroli.pdf

6.

Temat kontroli:

DOCSprawowanie nadzoru nad realizacją umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości przez ANR.doc

PDF6. ANR - sprawozdanie z kontroli 1.pdf

7.

Temat kontroli:

DOCSprawowanie nadzoru nad realizacją umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości przez ANR.doc

PDF7. ANR - sprawozdanie z kontroli 2.pdf

Wersja XML