Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole zewnętrzne 2013 rok

Lp.

Przedmiot kontroli

1.

Temat kontroli:

DOCKontrola zadania inwestycyjnego.doc

PDF1. UMWO - raport z czynności kontrolnych.pdf

2.

Temat kontroli:

DOCKontrola zadania inwestycyjnego.doc

PDF2. UMWO - raport z czynności kontrolnych.pdf

3.

Temat kontroli:

DOCKontrola problemowa wybranych zagadnień gospodarki finansowej Gminy za lata 2010-2012.doc

PDF3. RIO - wystąpienie pokontrolne.pdf

4.

Temat kontroli:

DOCKontrola sposobu wykorzystania nieruchomości.doc

PDF3. RIO - wystąpienie pokontrolne.pdf

5.

Temat kontroli:

DOCKontrola skarbowa projektu inwestycji.doc

*Z uwagi na obszerność protokołu, dokument do wglądu w urzędzie.

6.

Temat kontroli:

DOCKontrola realizacji wniosków.doc

PDF6. Komisja Rewizyjna - protokół z kontroli.pdf

7.

Temat kontroli:

DOCKontrola sanitarna.doc

PDF7. PPIS - protokół z kontroli.pdf

8.

Temat kontroli:

DOCKontrola sanitarna.doc

PDF8. PPIS - protokół z kontroli.pdf

9.

Temat kontroli:

DOCKontrola w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin obrót materiałem siewnym zawierającym środki ochrony roślin.doc

PDF9. OWIORiN - protokół z kontroli.pdf

10.

Temat kontroli:

DOCKontrola sanitarna.doc

PDF10. PPIS - protokół z kontroli.pdf

11.

Temat kontroli:

DOCKontrola sanitarna.doc

PDF11. PPIS - protokół z kontroli.pdf

12.

Temat kontroli:

DOCKontrola problemowa w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.doc

PDF12. OWIOŚ- protokół z kontroli.pdf

13.

Temat kontroli:

DOCKontrola problemowa w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.doc

PDF13. OWIOŚ - protokól z kontroli.pdf

14.

Temat kontroli:

DOCWizyta monitorowana prac interwencyjnych.doc

PDF14. PUP - protokół z wizyty monitorowanej.pdf

15.

Temat kontroli:

DOCWizyta monitorowana staży.doc

PDF15. PUP - protokól z wizyty monitorowanej.pdf

16.

Temat kontroli:

DOCWizyta monitorowana staży.doc

PDF16. PUP - protokól z wizyty monitorowanej.pdf

17.

Temat kontroli:

DOCKontrola procedury przetargowej i umowy na dzierżawę urządzenia pomiaru prędkości.doc

PDF17. Komisja Rewizyjna - protokól z kontroli.pdf

18.

Temat kontroli:

DOCKontrola sanitarna.doc

PDF18. PPIS - protokół z kontroli.pdf

19.

Temat kontroli:

DOCKontrola realizacji inwestycji.doc

PDF19. UMWO - raport z czynności kontrolnych.pdf

20.

Temat kontroli:

DOCKontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy.doc

*z uwagi na obszerność dokument do wglądu w urzędzie

21.

Temat kontroli:

DOCKontrola problemowa w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie.doc

PDF21. OWIOŚ - protokól z kontroli.pdf

22.

Temat kontroli:

DOCKontrola realizacji inwestycji.doc

PDF22. UMWO - raport z czynności kontrolnych.pdf

 

 

Wersja XML