Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na opiekuna dziennego

Wykaz opiekunów:

DOCWykaz Dziennych opiekunów.doc

 

PDFporozumienie z Urzędem Wojewódzkim - Powrót do zatrudnienia - Opiekun dzienny.pdf

DOCXUchwała nr LI-378-2014 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i za żywienie u dziennego opiekuna.docx

DOCUchwała nr XLVI-350-2014 w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i za żywienie u dziennego opiekuna.doc

DOCUchwała nr XLVI-351-2014 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna.doc

 

 

Wersja XML