Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie II konkursu ofert na opiekuna dziennego

Burmistrz Lewina Brzeskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Lewin Brzeski.

DOCOgłoszenie o wyborze Opiekunów dziennych 07.07.2014.doc

DOCZarządzenie Nr 1565-2014.doc

DOCOgłoszenie II otwartego konkursu ofert na zadanie pod nazwą - Opiekun dzienny.doc

DOCXWzór formularza - oferta kandata.docx

DOCXzałącznik 1 do oferty kandydata.docx

DOCXzałącznik 2 do oferty kandydata.docx

DOCXzałącznik 2a do oferty kandydata.docx

DOCXzałącznik 3 do oferty kandydata.docx

DOCXzałącznik 4 do oferty kandydata.docx

DOCXzałącznik 5 do oferty kandydata.docx

DOCXzałącznik 6 do oferty kandydata.docx

DOCXzałącznik 7 do oferty kandydata.docx

Wersja XML

Urząd Miejski Lewin Brzeski
ul. Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski
tel. 77 424 66 00
fax 77 424 66 38
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 9861250
w tym miesiącu: 27018
dzisiaj: 1959

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1