Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie III konkursu na opiekuna dziennego.

Burmistrz Lewina Brzeskiego ogłasza III otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Lewin Brzeski.

DOCOgłoszenie o wyborze Opiekunów dziennych 06.08.2014.doc

DOCZarządzenie Nr 1601-2014.doc

DOCOgłoszenie III otwartego konkursu ofert na zadanie pod nazwą - Opiekun dzienny.doc

DOCXWzór formularza - oferta kandata.docx

DOCXzałącznik 1 do oferty kandydata.docx

DOCXzałącznik 2 do oferty kandydata.docx

DOCXzałącznik 2a do oferty kandydata.docx

DOCXzałącznik 3 do oferty kandydata.docx

DOCXzałącznik 4 do oferty kandydata.docx

DOCXzałącznik 5 do oferty kandydata.docx

DOCXzałącznik 6 do oferty kandydata.docx

DOCXzałącznik 7 do oferty kandydata.docx

Wersja XML