Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory samorządowe 2014

Poniżej przedstawiamy oficjalne wyniki wyborów  terenu Gminy Lewin Brzeski na Burmistrza Lewina Brzeskiego oraz do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.

PDFobwieszczenie o wynikach wyborów wójtów, burmistrzow.pdf
PDFobwieszczenie o wynikach wyborów do rad.pdf

Protokół wyników głosowania i wyniku wyboru Burmistrza Lewina Brzeskiego sporządzony w dniu 18 listopada 2014 roku przez Miejską Komisję Wyborczą w Lewinie Brzeskim

PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyboru Burmistrza Lewina Brzeskiego.pdf

Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim sporządzony dnia 18 listopada 2014 roku przez Miejską Komisję Wyborczą w Lewinie Brzeskim

PDFProtokół z wyborów do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.pdf

Protokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w okręgu Nr 11 sporządzony dnia 18 listopada 2014 roku przez Miejską Komisję Wyborczą w Lewinie Brzeskim

PDFProtokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania do Rady Miejskiej w okręgu Nr 11.pdf

 

Kodeks wyborczy

http://pkw.gov.pl/akty-prawne-pe/ustawa-z-dnia-5-stycznia-2011-r-kodeks-wyborczy-wraz-z-przepisami-wprowadzajacymi.html

Okręgi wyborcze

DOCXUchwała Nr XLVI.344.2014.docx

JPEGOkręgi wyborcze.jpeg

Obwody głosowania

DOCXUchwała Nr XLVI.345.2014.docx

PDFObwieszczenie o obwodach głosowania.pdf

Komitety wyborcze

ZIPKomunikaty KW w Opolu.zip

Komitet wyborczy stowarzyszenia:

ZIPKOMIET WYBORCZY STOWARZYSZENIA.zip

Komitet wyborczy wyborców:

ZIPKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW.zip

Kandydaci na radnych gminy

PDFObwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.pdf

ZIPKANDYDACI NA RADNYCH GMINY.zip

DOCXObwieszczenie o obsadzeniu mandatu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11.docx

Kandydaci na radnych powiatu

PDFWyciąg z obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Brzeskiego.pdf

ZIPKANDYDACI NA RADNYCH POWIATU.zip

Kandydaci na radnych województwa

PDFObwieszczenie o zarejestrowanych listach kandytatów na radnych do Sejmiku Województwa Opolskiego.pdf

ZIPKANDYDACI NA RADNYCH POWIATU.zip

Kandydaci na burmistrza

PDFObwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Lewina Brzeskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.pdf

ZIPKANDYDACI NA BURMISTRZA.zip

Finansowanie kampanii wyborczej

PDFWyjaśnienia dot. zasad finansowania kampanii wyborczej.pdf

Mężowie zaufania

PDFZaświadczenie dla mężów zaufania.pdf

Miejska komisja wyborcza

PDFUchwała o powołaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Lewin Brzeski.pdf

PDFInformacja o składzie i dyżurach MKW.pdf

DOCObwieszczenie w spr. wezwania dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym Nr 11.doc

DOCXObwieszczenie o obsadzeniu mandatu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11.docx

PDFUchwała PKW dot. zgłaszania kandydatów do komisji wyborczych.pdf

PDFzgłoszenie kandydata.pdf

DOCKomunikat o losowaniu składu OKW.doc

DOCKomunikat ws. nadania nr list.doc

PDFObwieszczenie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.pdf

Obwodowe komisje wyborcze

PDFUchwała o powołaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Lewin Brzeski.pdf

PDFObwieszczenie o obwodach głosowania.pdf

DOCZgłaszanie kandydatów do OKW.doc

PDFZał.2 zgłoszenie kandydata.pdf 

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

 1. DOCGłosowanie korespondencyjne.doc
 1. DOCGłosowanie przez pełnomocniika.doc
 1. DOCGłosowanie przy użyciu nakładki Braille'a.doc
 2. DOCGłosowanie w wybranym lokalu.doc
 3. DOCPrawo do uzyskiwania informacji o wyborach.doc
 4. DOCKorzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania.doc
 5. DOCGodziny głosowania.doc

Wykaz miejsc - bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszceń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

JPEGObwieszczenie w sprawie wykazu miejsc.jpeg

Wersja XML