Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2015 roku

DOCUchwała w sprawie przyjecia na 2015r. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.doc
DOCUchwała zmieniająca uchwałę w prawie przyjęcia programu współpracy.doc
 
Ochrona i promocja zdrowia

1. Opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych

DOCOgłoszenie konkursu ofert na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2015r..doc

DOCPowołanie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc
DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty Caritas Diecezji Opolskiej.doc
DOCZarządzenie Nr 24-2014 wybór oferty na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.doc
 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

1. Zajęcia integracyjne opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

DOCOgłoszenie konkursu ofert na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2015r..doc

DOCPowołanie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc
DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty SPION.doc
DOCZarządzenie Nr 25-2014 - wybór oferty na realizację zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc
 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Upowszechnianie sportu masowego

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015r. II półrocze.doc

DOCZarządzenie nr 187-2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej.doc

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS.doc

DOCProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oferty GZ LZS.doc

DOCInformacja z posiedzenia Gminnej Rady Sportu.doc

DOCZarządzenie Nr 228-2015- wybór oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015.doc


DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015. I półrocze.doc

DOCPowołanie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS.doc

DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty GZ LZS.doc

DOCOpinia Gminnej Rady Sportu na 2015.doc
DOCProtokół z posiedzenia Gminnej Rady Sportu 2015.doc
DOCZarządzenie Nr 26-2014- wybór oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc
 

Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

1. Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych "Pomóżmy im" w Lewinie Brzeskim złożona na realizację zadania w zakresie zwiększenia dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

PDFOferta Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych Pomóżmy Im w Lewinie Brzeskim, złożona na realizację zadania w zakresie zwiększenia dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej.pdf

DOCZarządzenie Nr 339-2015 w sprawie wyboru oferty.doc

PDFOferta Stowarzyszenia Pomóżmy Im.pdf

DOCZarządzenie Nr 218-2015 w sprawie wyboru oferty.doc

Wersja XML