Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłata od posiadania psów

Podatnikami opłaty od posiadania psów są osoby fizyczne, które są właścicielami psów.

Stawka obowiązująca w roku 2015 wynosi 50,00za każdego psa (bez względu na wiek psa).

Opłata od posiadania psów płatna jest – bez wezwania – jednorazowo w terminie do dnia 15 maja roku podatkowego.

Opłatę pobiera się w połowie stawki, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

PDFUstawa o podatkach i opłatach lokalnych.pdf

Uchwała Nr XXVII/215/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

DOCUchwała Nr XXVII-215-2008.doc

Uchwała Nr XXVII/205/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów

DOCXuchwała Nr XXVII-205-2012.docx

Wersja XML