Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłata targowa

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Opłata targowa pobierana jest od czynności dokonywania sprzedaży na targowiskach.

Stawki obowiązujące w roku 2015 wynoszą :

- przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, wiadra- 3 zł

- przy sprzedaży ze stołu,  z samochodu, wózka ręcznego i innych pojazdów, za zajęcie miejsca na placu:

           a) o powierzchni 1m² - 5 zł                                                                                      

           b) o powierzchni  powyżej 1 m² za każdy następny  m² zajmowany na handel - 5 zł

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.).

PDFUstawa o podatkach i opłatach lokalnych.pdf

Uchwała Nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zwolnień z opłaty targowej.

DOCXuchwała Nr X-73-2011.docx

Uchwała Nr L/448/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 października 2010 roku w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

DOCUchwała Nr L-448-2010.doc

 

Wersja XML