Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia wewnętrzne Burmistrza Lewina Brzeskiego 2013

Zarządzenie wewnętrzne nr 7/2013 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie zmieniającej zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych w  2013 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim

PDFzarządzenie nr 7 - zm. zarząrzenia o dniach wolnych.pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 6/2013 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 16 września  2013 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

PDFzarządzenie nr 6 - powołanie komisji.pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 5/2013 Burmistrza Lewina Brzeskiego  z dnia 16 września  2013 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

PDFzarządzenie nr 5 - powołanie komisji.pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 4/2013 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 22 lipca  2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim

PDFzarządzenie nr 4 - zm. Regulaminy wynagradzania.pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 3/2013 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie wykonania wniosków pokontrolnych 

PDFzarządzenie nr 3 - wykonanie wniosków pokontrolnych.pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 2/2013 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

PDFzarządzenie nr 2 - powołanie komisji.pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 1/2013 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia dni wolnych w 2013 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego  w Lewinie Brzeskim 

PDFzarządzenie nr 1 - dni wolne 2013.pdf

Wersja XML