Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia wewnętrzne Burmistrza Lewina Brzeskiego 2014

Zarządzenie wewnętrzne nr 12/2014 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim

PDFzarządzenie nr 12 - zmiana Regulaminu pracy.pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 11/2014 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 

PDFzarządzenie nr 11 - powołanie Komisi Rekrutacyjnej.pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 10/2014 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia dni wolnych w 2015 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego  w Lewinie Brzeskim

PDFzarządzenie nr 10 - dni wolne 2015.pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 9/2014 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenie dni wolnych w 2014 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego  w Lewinie Brzeskim

PDFzarządzenie Nr 9 - zm. dni wolnych.pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 8/2014 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 

PDFzarządzenie nr 8 - powołanie Komisji Rekrutacyjnej.pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 7/2014 Burmistrza Lewina Brzeskiego z 16 czerwca dnia 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenie w sprawie ustalenie dni wolnych w 2014 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego  w Lewinie Brzeskim 

PDFzarządzenie nr 7 - zmiana dni wolnych.pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 6/2014 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wykonania wniosków pokontrolnych

PDFzarządzenie nr 6 - wykonanie wniosków pokontrolnych.pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 5/2014 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

PDFzarządzenie nr 5 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej.pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 4/2014 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

PDFzarządzenie nr 4 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej.pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 3/2014 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie powołania Komisji dla dokonywania przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony na podstawie ustawy, dokonania w razie potrzeby zmiany lub zniesienia klauzuli tajności

PDFzarządzenie nr 3 - powołanie komisji ds. dokumerntów niejawnych.pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 2/2014 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim

PDFzarządzenie nr 2 - Regulamin ZFSS.pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 1/2014 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia dni wolnych w 2014 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego  w Lewinie Brzeskim 

PDFzarządzenie nr 1 - dni wolne 2014.pdf

Wersja XML