Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej

STAŁE KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

            Zgodnie z art. 21 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami ) rada gminy ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań. Rada Miejska w Lewinie Brzeskim powołała trzy stałe komisje rady ustalając na II sesji w dniu 08 grudnia 2014 roku składy osobowe.

SKŁADY KOMISJI RADY:

Komisja Rewizyjna

 1. Antoni Rak                               Przewodniczący Komisji
 2. Stefan Kachel                           Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Jacek Kieroński
 4. Zbigniew Wierzbicki                  11.01.2016 - wygaśnięcie mandatu radnego
 5. Władysław Górka

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Mieczysław Adaszyński             Przewodniczący Komisji
 2. Anna Zacharewicz                      Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Władysław Górka
 4. Grażyna Michalska
 5. Zbigniew Wierzbicki                    11.01.2016 - wygaśnięcie mandatu radnego
 6. Ilona Gwizdak

Komisja Rozwoju Gospodarczego

 1. Robert  Laszuk                          Przewodniczący Komisji
 2. Piotr Barszcz                            Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Zbigniew Gąsiorowski
 4. Roman Pudło
 5. Antoni Rak
 6. Przemysław Ślęzak
 7. Dariusz Zięba

 

Wersja XML