Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia wewnętrzne Burmistrza Lewina Brzeskiego 2015

Zarządzenie wewnętrzne nr 12/2015 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w 2016 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim

PDFzarządzenie nr 12 - dni wolne od pracy 2016.pdf 
 

Zarządzenie wewnętrzne nr 11/2015 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 14 grudnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim

PDFzarządzenie nr 11 - zm. Regulaminu pracy Urzędu.pdf 
 

Zarządzenie wewnętrzne nr 10/2015 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim

PDFzarządzenie nr 10 - powołanie koordynatora kontroli zarządczej.pdf 
 

Zarządzenie wewnętrzne nr 9/2015 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

PDFzarządzenie nr 9 - powołanie Komisji likwidacyjnej.pdf 
 

Zarządzenie wewnętrzne nr 8/2015 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji dla dokonania przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony na podstawie ustawy i dokonanie w razie potrzeby zmiany lub zniesienia klauzuli tajności

PDFzarządzenie nr 8 - powołanie Komisji dot. informaji niejawnych.pdf 

Zarządzenie wewnętrzne nr 7/2015 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zwrotu kosztu zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim

PDFzarządzenie nr 7 - zwrot kosztów zakupu okularów.pdf 
 

Zarządzenie wewnętrzne nr 6/2015 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 18 września 2015  roku w sprawie wykonania wniosków pokontrolnych

PDFzarządzenie nr 6 - wykonanie wniosków pokontrolnych.pdf 
 

Zarządzenie wewnętrzne nr 5/2015 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 19 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim  w Lewinie Brzeskim

PDFzarządzenie nr 5 - zm. zarządzenie w sprawie Regulaminu ZFŚS.pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 4/2015 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim 

PDFzarządzenie nr 4 - powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji.pdf 

Zarządzenie wewnętrzne nr 3/2015 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

PDFzarządzenie nr 3 - powołanie Komisji egzaminacyjnej.pdf
 

Zarządzenie wewnętrzne nr 2/2015 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego

PDFzarządzenie nr 2 - Regulamin pracu Urzędu.pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 1/2015 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji powypadkowej w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim

PDFzarządzenie nr 1 - powołanie komisji powypadkowej.pdf

Wersja XML