Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory ławników, kadencja 2016-2019

Informacje DOCInformacja dot. zgłaszania kandydatów.doc
Wyciąg z ustawy DOCXUstawa prawo o ustroju sądów powszechnych (wyciąg).docx
Druki DOCKarta zgłoszenia kandydata na ławnika.doc
RTFKARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA.rtf
DOCLista osób zgłaszających kandydata.doc
RTFOświadczenie kandydata na ławnika o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.RTF
DOCOświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane.doc
 

 

Wersja XML