Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referendum ogólnokrajowe

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 17 czerwca 2015r. zarządził ogólnokrajowe referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla Państwa.

Referendum ogólnokrajowe zostanie przeprowadzone w dniu 6 września 2015r. w godzinach 6.00-22.00

 

UCHWAŁY, INFORMACJE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

PDFPostanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum.pdf

PDFInformacja PKW o głosowanie w kraju.pdf
PDFInformacja PKW o głosowaniu za granicą.pdf
 

INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

PDFinformacja o uprawnieniach niepełnosprawnych.pdf

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

DOCUchwała PKW z 29.06.2015 r. - pakiety referendalne (głosowanie korespondencyjne).doc

DOCzgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.doc

OBWODY GŁOSOWANIA 

DOCUchwała Nr XLVI.345.2014.doc

DOCObwieszczenie o obwodach głosowania.doc

OBWODOWE KOMISJE DO SPRAW REFERENDUM

DOCZarządz. o powołan. obw.komisji ds. referen..doc

DOCInf. o składach komisji.doc

WYKAZ MIEJSC  DOCZarządzenie Burmistrza o wykazie miejsc na umieszczanie plakatów.doc

 

Wersja XML