Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 06.03.2020r. do 26.03.2020r. - grunt pod kiosk handlowy w Lewinie Brzeskim.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 5 lat wywieszony od 06.03.2020r. do 26.03.2020r. - grunt pod działalność gospodarczą w Lewinie Brzeskim.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 27.01.2020r. do 17.02.2020r. - grunt pod tymczasowe obiekty budowl.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 18.12.2019r. do 07.01.2020r. - pas zieleni na terenach rekreacyjnyc.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 02.12.2019r. do 23.12.2019r. - użytki rolne we Wronowie.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 08.11.2019r. do 28.11.2019r. - użytki rolne w Skorogoszczy.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 22.10.2019r. do 12.11.2019r. - grunt pod ogródek przydomowy w Oldrzyszowicach.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze przetargu nieograniczonego wywieszony od 22.10.2019r. do 12.11.2019r. - użytki rolne w Borkowicach.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 5 lat wywieszony od 03.07.2019r. do 23.07.2019r. - grunt pod stację bazową telefonii ko.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 01.07.2019r. do 22.07.2019r. - użytki rolne w Skorogoszczy.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 01.07.2019r. do 22.07.2019r. - grunt pod pasiekę w Borkowicach.DOC

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze przetargów ograniczonych wywieszony od 01.07.2019r. do 22.07.2019r. - użytki rolne na terenie Gminy.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze przetargów nieogr. wywieszony od 01.07.2019r. do 22.07.2019r. - użytki rolne na terenie Gminy.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 23.05.2019r. do 13.06.2019r. - grunt pod pasiekę w Borkowicach.DOC

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 22.05.2019r. do 12.06.2019r. - użytki rolne w Mikolinie.DOC

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 08.05.2019r. do 28.05.2019r. - grunt pod ogródek przydomowy w Lewi.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 15.04.2019r. do 06.05.2019r. - użytki rolne w Przeczy.DOC

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 4 miesięcy wywieszony od 22.03.2019r. do 12.04.2019r. - mała gastronomia na plaży miejs.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 22.03.2019r. do 12.04.2019r. - użytki rolne w Przeczy.DOC

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 22.03.2019r. do 12.04.2019r. - użytki rolne w Chróścinie.DOC

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 19.03.2019r. do 09.04.2019r. - grunt pod ogródki przydomowe.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 12.03.2019r. do 02.04.2019r. - grunt pod ogródek przydomowy w Lewinie Brzeskim.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 12.03.2019r. do 02.04.2019r. - grunt pod ogródki przydomowe w Lewinie Brzeskim.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 21.01.2019r. do 11.02.2019r. - grunt pod ogródek przydomowy w Lewi.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 21.01.2019r. do 11.02.2019r. - grunt pod kiosk handlowy w Lewinie .doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 5 lat wywieszony od 10.12.2018r. do 02.01.2019r. - grunt pod kiosk Handlowy.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 19.07.2018r. do 09.08.2018r. - użytki rolne w Lewinie Brzeskim.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 5 lat wywieszony od 16.07.2018r. do 06.08.2018r. - użytki rolne w Skorogoszczy.DOC

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 5 lat wywieszony od 21.06.2018r. do 11.07.2018r. - użytki rolne w Lewinie Brzeskim.DOC

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 21.06.2018r. do 11.07.2018r. - przetargi ograniczone.DOC

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 21.06.2018r. do 11.07.2018r. - użytki rolne na terenie Gminy Lewin Brzeski.DOC

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 21.06.2018r. do 11.07.2018r. - pas zieleni w Nowej Wsi Małej.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 21.06.2018r. do 11.07.2018r. - ogródki przydomowe w Lewinie Brzeskim.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 07.06.2018r. do 27.06.2018r. - tymczasowe miejsce postojowe.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 14.03.2018r. do 04.04.2018r. - mała gastronomia.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 12.01.2018r. do 01.02.2018r. - pod ogródek przydomowy.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 12.01.2018r. do 01.02.2018r. - grunt pod pomieszczenie gospodarcze.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 22.12.2017r. do 12.01.2018r. - grunt pod garaż.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat wywieszony od 11.12.2017r. do 31.12.2017r. - działka nr 411.2 w Borkowicach.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 11.09.2017r. do 03.10.2017r. - pod ogródek przydomowy.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 01.09.2017r. do 21.09.2017r. - pod ogródek przydomowy.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 1 roku wywieszony od 17.07.2017r. do 07.08.2017r. - pod ogródek przydomowy.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 26.06.2017r. do 17.07.2017r. - grunt pod pomieszczenie gospodarcze.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 26.06.2017r. do 17.07.2017r. - użytki rolne na terenie Gminy.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 13.06.2017r. do 03.07.2017r. - pod ogródek przydomowy.doc

Wersja XML