Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 13.10.2020r. do 03.11.2020r. - grunt pod garaż w Lewinie Brzeskim.pdf

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 15.09.2020r. do 01.10.2020r. - pod ogródek przydomowy.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 5 lat wywieszony od 15.09.2020r. do 05.10.2020r. - teren pod stację bazową telefonii ko.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 04.06.2020r. do 25.06.2020r. - użytki rolne na terenie Gminy.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 11.05.2020r. do 01.06.2020r. - pas zieleni w Skorogoszczy.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 11.05.2020r. do 01.06.2020r. - pas zieleni na terenach rekreacyjnych.doc

Wersja XML