Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi na dzierżawę nieruchomości

Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na dzień 27.05.2021r. do dzierżawy - pasy zieleni w Lewinie Brzeskim


Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 20.05.2021r. do dzierżawy - grunt pod garaż gospodarczy w Skorogoszczy


Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na dzień 20.05.2021r. do dzierżawy - ogródek przydomowy w Różynie


Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na dzień 20.05.2021r. do dzierżawy - ogródek przydomowy w Lewinie Brzeskim


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - pod działalność gospodarczą


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - działka pod ogródek przydomowy


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - pod ogródek przydomowy


Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego - do dzierżawy działalność gospodarcza na plaży


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - użytki rolne w Lewinie Brzeskim


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat pod działalność gospodarczą przy plaży miejskiej


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - użytki rolne w Lewinie Brzeskim


Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego - grunt pod garaż blaszany w Lewinie Brzeskim do dzierżawy


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 10 lat - akweny wodne


Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego - do dzierżawy jako ogródek przydomowy w Lewinie Brzeskim


Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego - do dzierżawy teren pod stację bazową telefonii komórkowej


Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego - do dzierżawy użytki rolne na terenie gminy Lewin Brzeski


Ogłoszenie II przetargu ustnego ograniczonego - do dzierżawy użytki rolne na terenie gminy Lewin Brzeski


Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego - do dzierżawy użytki rolne w Golczowicach


Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego - do dzierżawy użytki rolne na terenie gminy Lewin Brzeski


Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego - do dzierżawy użytki rolne na terenie gminy Lewin Brzeski


Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego - do dzierżawy użytki rolne na terenie gminy Lewin Brzeski


Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego - do dzierżawy grunt pod działalność gospodarczą


Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego - do dzierżawy grunt pod kiosk handlowy

Wersja XML