Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi na dzierżawę nieruchomości

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 27.02.2020r. do dzierżawy - użytki rolne we Wronowie.doc
DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 27.02.2020r. do dzierżawy - pas zieleni na rekreacji.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 16.01.2020r. do dzierżawy - użytki rolne w Skorogoszczy.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 16.12.2019r. do dzierżawy - użytki rolne w Borkowicach.doc

DOCOgłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 10.12.2016r. do dzierżawy - użytki rolne w Oldrzyszowicach i Sarnach Małych.doc

DOCOgłoszenie II przetargu ustnego ograniczonego na dzień 10.12.2019r. do dzierżawy - użytki rolne na terenie Gm. Lewin Brzeski.doc

DOCOgłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 10.12.2019r. do dzierżawy - użytki rolne w Lewinie Brzeskim.doc

DOCOgłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 10.12.2019r. do dzierżawy - użytki rolne w Chróścinie, Golczowicach i Jasionie.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 08.11.2019r. do 28.11.2019r. - użytki rolne w Skorogoszczy.doc

DOCWyciąg z ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na dzień 21.11.2019r. - grunt pod stację bazową telefonii komórkowej.doc

DOCWyciąg z ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na dzień 01.10.2019r. - użytki rolne na terenie Gminy Lewin Brzeski.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 26.09.2019r. do dzierżawy - użytki rolne na terenie Gminy Lewin Brzeski.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 24.09.2019r. do dzierżawy - użytki rolne na terenie Gminy Lewin Brzeski.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na dzień 17.09.2019r. do dzierżawy - użytki rolne na terenie Gm. Lewin Brzeski.doc

DOCOgłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 17.09.2019r. do dzierżawy - użytki rolne w Przeczy.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 17.09.2019r. do dzierżawy - użytki rolne w Borkowicach.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 17.09.2019r. do dzierżawy - grunt pod pasiekę w Borkowicach.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 05.09.2019r. do dzierżawy - grunt pod działalność gospodarczą.doc

DOCOgłoszenie II przetargu ustnego ograniczonego na dzień 25.06.2019r. do dzierżawy - użytki rolne w Chróścinie.doc

DOCOgłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 25.06.2019r. do dzierżawy - użytki rolne w Przeczy.doc

DOCOgłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 25.06.2019r. do dzierżawy - mała gastronomię na plaży.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 11.06.2019r. do dzierżawy - użytki rolne w Przeczy.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 21.05.2019r. do dzierżawy - mała gastronomię na plaży.doc

DOCXSzkic graficzny do Zarządzenia Nr 134-2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku.docx

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na dzień 21.05.2019r. do dzierżawy - użytki rolne w Chróścinie.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 21.05.2019r. do dzierżawy - użytki rolne w Przeczy.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 14.05.2019r. do dzierżawy - ogródki przydomowe w Borkowicach.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na dzień 09.05.2019r. do dzierżawy - ogródki przydomowe w Lewinie Brzeskim.doc

DOCOgłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 25.04.2019r. do dzierżawy - grunt pod ogródek przydomowy w Lewinie Brzeskim.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 19.03.2019r. do dzierżawy - grunt pod ogródek przydomowy w Lewinie Brzeskim.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 19.03.2019r. do dzierżawy - grunt pod kiosk handlowy w Lewinie Brzeskim.doc

DOCWyciąg z ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na dzień 21.02.2019r. - grunt pod kiosk handlowy w Lewinie Brzeskim.doc

DOCOgłoszenie II przetargu ustnego ograniczonego na dzień 23.10.2018r. do dzierżawy - użytki rolne na terenie Gminy Lewin Brzeski.doc

DOCOgłoszenie II przetargu ustnego ograniczonego na dzień 23.10.2018r. do dzierżawy - ogródki przydomowe w Lewinie Brzeskim.doc

DOCOgłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 23.10.2018r. do dzierżawy - pas zieleni w Nowej Wsi Małej.doc

DOCOgłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 23.10.2018r. do dzierżawy - użytki rolne na terenie Gminy Lewin Brzeski.doc

DOCOgłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 18.10.2018r. do dzierżawy - użytki rolne na terenie Gminy Lewin Brzeski.doc

DOCOgłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 18.10.2018r. do dzierżawy - grunty rolne na terenie Gminy Lewin Brzeski.doc

DOCOgłoszenie II przetargu ustnego ograniczonego na dzień 27.09.2018r. do dzierżawy - tymczasowe miejsce postojowe.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 27.09.2018r. do dzierżawy - użytki rolne w Skorogoszczy.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 13.09.2018r. do dzierżawy - pas zieleni w Nowej Wsi Małej.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na dzień 13.09.2018r. do dzierżawy - ogródki przydomowe w Lewinie Brzeskim.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 04.09.2018r. do dzierżawy - użytki rolne na terenie Gminy Lewin Brzeski.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na dzień 13.09.2018r. do dzierżawy - ogródki przydomowe w Lewinie Brzeskim.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na dzień 11.09.2018r. do dzierżawy - użytki rolne na terenie Gminy Lewin Brzeski.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 13.09.2018r. do dzierżawy - użytki rolne w Lewinie Brzeskim.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 11.09.2018r. do dzierżawy - użytki rolne na terenie Gminy Lewin Brzeski.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 13.09.2018r. do dzierżawy - pas zieleni w Nowej Wsi Małej.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 06.09.2018r. do dzierżawy - użytki rolne na terenie Gminy Lewin Brzeski.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 04.09.2018r. do dzierżawy - użytki rolne na terenie Gminy Lewin Brzeski.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na dzień 07.08.2018r. do dzierżawy - tymczasowe miejsce postojowe.doc

DOCOgłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 26.07.2018r. do dzierżawy - mała gastronomia na plaży.doc

DOCOgłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 29.06.2018r. do dzierżawy - mała gastronomia na plaży.doc

DOCXSzkic graficzny do Zarządzenia Nr 1358-2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku.docx

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 22.05.2018r. do dzierżawy - mała gastronomia na plaży.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na dzień 20.03.2018r. do dzierżawy - ogródek przydomowy w Różynie.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 20.03.2018r. do dzierżawy - grunt pod garaż gospodarczy.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na dzień 31.10.2017r. do dzierżawy - ogródek przydomowy.doc

DOCOgłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 24.10.2017r. do dzierżawy - użytki rolne na terenie Gminy Lewin Brzeski.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 28.09.2017r. do dzierżawy - ogródek przydomowy.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na dzień 31.08.2017r. do dzierżawy - użytki rolne na terenie Gminy Lewin Brzeski.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na dzień 31.08.2017r. do dzierżawy - grunt pod pomieszczenie gospodarcze.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 31.08.2017r. do dzierżawy - użytki rolne na terenie Gminy Lewin Brzeski.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 29.08.2017r. do dzierżawy - użytki rolne na terenie Gminy Lewin Brzeski.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 18.07.2017r. do dzierżawy - mała gastronomia na plaży.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 13.07.2017r. do dzierżawy - grunt pod działalność gospodarczą.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na dzień 06.07.2017r. do dzierżawy - użytki rolne w Kantorowicach.doc

Wersja XML