Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi na dzierżawę nieruchomości

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 17.12.2020r. do dzierżawy -grunt pod garaż blaszany w Lewinie Brzeskim.doc
PNGcz. dz. 1250.32 - grunt pod garaż blaszany.png

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 10 lat wywieszony od 03.11.2020r. do 23.11.2020r. - akweny wodne.doc

PDFOgłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na dzień 17.11.2020r. do dzierżawy -jako ogródek przydomowy w Lewinie Brzeskim.pdf

PDFOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 17.11.2020r. do dzierżawy - teren pod stację bazową telefonii komórkowej.pdf

DOCOgłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 08.10.2020r. do dzierżawy - użytki rolne na terenie Gm. Lewin Brzeski.doc

DOCOgłoszenie II przetargu ustnego ograniczonego na dzień 08.10.2020r. do dzierżawy - użytki rolne na terenie Gm. Lewin Brzeski.doc

DOCOgłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 08.10.2020r. do dzierżawy - użytki rolne w Golczowicach.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 27.08.2020r. do dzierżawy - użytki rolne na terenie Gm. Lewin Brzeski.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 25.08.2020r. do dzierżawy - użytki rolne na terenie Gm. Lewin Brzeski.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na dzień 25.08.2020r. do dzierżawy - użytki rolne na terenie Gm. Lewin Brzeski.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 05.05.2020r. do dzierżawy - grunt pod działalność gospodarczą.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 05.05.2020r. do dzierżawy - grunt pod kiosk handlowy.doc

Wersja XML