Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje po przetargach (dzierżawa)

DOCInformacja po przetargu przeprowadzonym dnia 05.05.2020r. na dzierżawę gruntu pod kiosk handlowy w Lewinie Brzeskim.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 05.05.2020r. przetargu na dzierżawę gruntu pod działalność gospodarczą w Lewinie Brzeskim.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 27.02.2020r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych we Wronowie.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 27.02.2020r. przetargu na dzierżawę pasa zieleni na terenach rekreacyjnych.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 16.01.2020r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Skorogoszczy.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 16.12.2019r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Borkowicach.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 10.12.2019r. przetargu ograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych w Lewinie Brzeskim.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 10.12.2019r. przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych w Lewinie Brzeskim.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 10.12.2019r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Sarnach Małych.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 10.12.2019r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Oldrzyszowicach.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 10.12.2019r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Jasionie.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 10.12.2019r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Chróścinie.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 17.09.2019r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Oldrzyszowicach.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 10.12.2019r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Nowej Wsi Małej.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 10.12.2019r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Oldrzyszowicach.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 10.12.2019r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Golczowicach.DOC

DOCInformacja po przetargu przeprowadzonym w dniu 21.11.2019r. na dzierżawę gruntu pod stację bazową telefonii komórkowej.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 01.10.2019r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Strzelnikach.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 01.10.2019r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Stroszowicach.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 01.10.2019r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Ptakowicach.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonych dnia 01.10.2019r. przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w Różynie.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonych dnia 01.10.2019r. przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w Oldrzyszowicach.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 01.10.2019r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Sarnach Małych.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonych dnia 01.10.2019r. przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w Oldrzyszowicach.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonych dnia 26.09.2019r. przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w Nowej Wsi Małej.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonych dnia 26.09.2019r. przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w Mikolinie.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonych dnia 26.09.2019r. przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w Lewinie Brzeskim.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonych dnia 26.09.2019r. przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w Lewinie Brzeskim.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 24.09.2019r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Kantorowicach.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 24.09.2019r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Jasionie.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 24.09.2019r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Golczowicach.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonych dnia 24.09.2019r. przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w Łosiowie.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonych dnia 24.09.2019r. przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w Jasionie.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonych dnia 24.09.2019r. przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w Chróścinie.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 24.09.2019r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Jasionie.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 24.09.2019r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Golczowicach.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 24.09.2019r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Chróścinie.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 17.09.2019r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Przeczy.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 17.09.2019r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Nowej Wsi Małej.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 17.09.2019r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Mikolinie.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 17.09.2019r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Kantorowicach.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 17.09.2019r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Borkowicach.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 17.09.2019r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Skorogoszczy.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 17.09.2019r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Oldrzyszowicach.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 17.09.2019r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Nowej Wsi Małej.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 17.09.2019r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Borkowicach.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonych dnia 17.09.2019r. przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w Lewinie Brzeskim.DOC

DOCInformacja po przetargu przeprowadzonym w dniu 05.09.2019r. na dzierżawę gruntu pod stację bazową telefonii komórkowej.DOC

DOCInformacja po przetargach przeprowadzonych w dniu 25.06.2018r. na dzierżawę gruntu pod małą gastronomię.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 25.06.2019r. przetargu na dzierżawę gruntu pod małą gastronomię.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 11.06.2019r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Przeczy.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 21.05.2019r. przetargu na dzierżawę gruntu rolnego w Przeczy.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 21.05.2019r. przetargu na dzierżawę gruntu rolnego w Chróścinie.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonych dnia 21.05.2019r. przetargach na dzierżawę gruntu pod małą gastronomię.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonych dnia 14.05.2019r. przetargach na dzierżawę gruntów w Borkowicach.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonych dnia 09.05.2019r. przetargach na dzierżawę gruntów w Lewinie Brzeskim.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 25.04.2019r. przetargu na dzierżawę gruntu w Lewinie Brzeskim.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 19.03.2019r. przetargu na dzierżawę gruntu w Lewinie Brzeskim.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 19.03.2019r. przetargu na dzierżawę gruntu w Lewinie Brzeskim.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 21.02.2019r. przetargu na dzierżawę gruntu w Lewinie Brzeskim.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 23.10.2018r. przetargu na dzierżawę ogródka przydomowego w Lewinie Brzeskim.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 23.10.2018r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Borkowicach.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 23.10.2018r. przetargu na dzierżawę użytków rolnych we Wronowie.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 23.10.2018r. przetargu na dzierżawę użytków rolnych w Chróścinie.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonych dnia 23.10.2018r. przetargach na dzierżawę użytków rolnych w Skorogoszczy.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 23.10.2018r. przetargu na dzierżawę pasa zieleni w Nowej Wsi Małej.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 18.10.2018r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Kantorowicach.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 18.10.2018r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Chróścinie.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 18.10.2018r. przetargu na dzierżawę użytków rolnych w Golczowicach.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 18.10.2018r. przetargu na dzierżawę użytków rolnych w Jasionie.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 18.10.2018r. przetargu na dzierżawę użytków rolnych w Chróścina.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 18.10.2018r. przetargu na dzierżawę użytków rolnych w Chróścina (1).DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonych dnia 18.10.2018r. przetargach na dzierżawę użytków rolnych w Przeczy (1).DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonych dnia 18.10.2018r. przetargach na dzierżawę użytków rolnych w Przeczy.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonych dnia 18.10.2018r. przetargach na dzierżawę użytków rolnych w Oldrzyszowicach.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonych dnia 18.10.2018r. przetargach na dzierżawę użytków rolnych w Oldrzyszowicach (2).DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonych dnia 18.10.2018r. przetargach na dzierżawę użytków rolnych w Oldrzyszowicach (1).DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 27.09.2018r. przetargu na dzierżawę gruntu rolnego w Skorogoszczy.DOC

DOCInformacja po przetargu przeprowadzonym w dniu 27.09.2018r. na dzierżawę gruntu pod tymczasowe miejsce postojowe.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 13.09.2018r. przetargu na dzierżawę ogródka przydomowego w Lewinie Brzeskim.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonych dnia 13.09.2018r. przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w Lewinie Brzeskim.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 13.09.2018r. przetargu na dzierżawę ogródka przydomowego w Lewinie Brzeskim.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 13.09.2018r. przetargu na dzierżawę pasa zieleni w Nowej Wsi Małej.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 11.09.2018r. przetargu na dzierżawę gruntu rolnego w Stroszowicach.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 11.09.2018r. przetargu na dzierżawę gruntu rolnego w Oldrzyszowicach.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 11.09.2018r. przetargu na dzierżawę gruntu rolnego w Lewinie Brzeskim.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 11.09.2018r. przetargu na dzierżawę gruntu rolnego w Łosiowie.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 11.09.2018r. przetargu na dzierżawę gruntu rolnego w Borkowicach.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonych dnia 11.09.2018r. przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w Strzelnikach.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonych dnia 11.09.2018r. przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w Buszycach.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 11.09.2018r. przetargu na dzierżawę gruntu rolnego we Wronowie.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 11.09.2018r. przetargu na dzierżawę gruntu rolnego w Chróścinie.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 11.09.2018r. przetargu na dzierżawę gruntu rolnego w Borkowicach.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonych dnia 11.09.2018r. przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w Skorogoszczy.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonych dnia 06.09.2018r. przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w Mikolinie.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonych dnia 06.09.2018r. przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w Oldrzyszowicach.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonych dnia 06.09.2018r. przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w Lewinie Brzeskim.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonego dnia 06.09.2018r. przetargu na dzierżawę gruntu rolnego w Różynie.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonych dnia 06.09.2018r. przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w Kantorowicach.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonego dnia 06.09.2018r. przetargu na dzierżawę gruntu rolnego w Nowej Wsi Małej.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 06.09.2018r. przetargu na dzierżawę gruntu rolnego w Kantorowicach.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonych dnia 06.09.2018r. przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w Przeczy.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonych dnia 06.09.2018r. przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w Oldrzyszowicach.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 04.09.2018r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Buszycach.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonych dnia 04.09.2018r. przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w Chróścinie.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonych dnia 04.09.2018r. przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w Golczowicach.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 04.09.2018r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Jasionie.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonych dnia 04.09.2018r. przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w Borkowicach.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 04.09.2018r. przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Golczowicach.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonych dnia 04.09.2018r. przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w Chróścinie.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 07.08.2018r. przetargu na dzierżawę gruntu pod tymczasowe miejsce postojowe.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 29.06.2018r. przetargu na dzierżawę gruntu pod małą gastronomię.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 22.05.2018r. przetargu na dzierżawę gruntu pod małą gastronomię.DOC

DOCInformacja po przetargach przeprowadzonych w dniu 22.05.2018r. na dzierżawę gruntu pod małą gastronomię.DOC

DOCInformacja po przetargu przeprowadzonym w dniu 20.03.2018r. na dzierżawę gruntu pod garaż gospodarczy.DOC

DOCInformacja po przetargu przeprowadzonym w dniu 20.03.2018r. na dzierżawę gruntu pod ogródek przydomowy.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 31.10.2017r. przetargu na dzierżawę gruntu pod ogródek przydomowy w Lewinie Brzeskim.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 24.10.2017r. przetargu na dzierżawę gruntu rolnego we Wronowie.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 24.10.2017r. przetargu na dzierżawę gruntu rolnego w Stroszowicach.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonych dnia 24.10.2017r. przetargach na dzierżawę działek rolnych w Chróścinie.DOC

DOCInformacja po przetargu przeprowadzonym dnia 28.09.2017r. na dzierżawę gruntu pod ogródek przydomowy w Lewinie Brzeskim.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 31.08.2017r. przetargu na dzierżawę cz. dz. nr 125 we Wronowie.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 31.08.2017r. przetargu na dzierżawę gruntu rolnego dz. 532.13 w Łosiowie.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 31.08.2017r. przetargu na dzierżawę gruntu rolnego dz. 321.3 w Borkowicach.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 31.08.2017r. przetargu na dzierżawę gruntu rolnego dz. 187.3 w Sarnach Małych.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 31.08.2017r. przetargu na dzierżawę gruntu rolnego dz. 136.4 w Lewinie Brzeskim.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 31.08.2017r. przetargu na dzierżawę gruntu rolnego dz. 126.1 we Wronowie.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 31.08.2017r. przetargu na dzierżawę gruntu rolnego dz. 3.4 w Przeczy-Raski.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonych dnia 31.08.2017r. przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w Skorogoszcz.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonym dnia 31.08.2017r. przetargu na dzierżawę działki nr 148.1 w Stroszowicach.DOC

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał. do zarządz.15-2017.docx

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 29.08.2017r. przetargu na dzierżawę działki nr 311.6 w Łosiowie.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 29.08.2017r. przetargu na dzierżawę działki nr 258.5 w Chróścinie.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 29.08.2017r. przetargu na dzierżawę działki nr 73.1 w Jasionie.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 29.08.2017r. przetargu na dzierżawę działki nr 3.5 w Przeczy-Raski.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonym dnia 29.08.2017r. przetargu na dzierżawę cz. dz. nr 228.1 i dz. nr 228.2 w Różynie.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonych dnia 29.08.2017r. przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w Oldrzyszowicach.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonych dnia 29.08.2017r. przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w Mikolinie.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonych dnia 29.08.2017r. przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w Golczowicach.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonych dnia 29.08.2017r. przetargach na dzierżawę działek rolnych w Chróścinie.DOC

DOCInformacja po przetargu przeprowadzonym w dniu 18.07.2017r. na dzierżawę gruntu pod małą gastronomię.DOC

DOCInformacja po nieprzeprowadzonych dnia 18.07.2017r. przetargach na dzierżawę gruntu pod małą gastronomię.DOC

DOCInformacja po przetargu przeprowadzonym w dniu 13.07.2017r. na dzierżawę gruntu pod stację bazową telefonii komórkowej.DOC

DOCInformacja po przeprowadzonych przetargach na dzierżawę działek rolnych w Kantorowicach.DOC

DOCInformacja po przetargu przeprowadzonym w dniu 27.06.2017r. na dzierżawę gruntu pod działalność gospodarczą.DOC

Wersja XML