Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka odpadami

Informacje, ogłoszenia bieżące:

DOCXZmiana stawki opłaty za odbiór odpadów dla mieszkańców gminy Lewin Brzeski.docx

DOCXGospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez część roku.docx

 

Deklaracje do pobrania:

DOCXdeklaracaja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi_.docx
 

DOCXZałącznik nr 1.docx
DOCXZałącznik nr 2.docx
DOCXZałącznik nr 3.docx
DOCXZałącznik nr 4.docx
DOCXZałącznik nr 5.docx
DOCXZałącznik nr 6.docx
DOCXZałącznik nr 7.docx
DOCXZałącznik nr 8.docx
 

Wersja XML