Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka odpadami

Informacje, ogłoszenia bieżące:

DOCXGospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez część roku.docx

Deklaracje do pobrania:

DOCXDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022.docx

DOCXZałącznik nr 1.docx
DOCXzalacznik-nr-2.docx
DOCXzalacznik-nr-3.docx
DOCXzalacznik-nr-4.docx
DOCXZałącznik nr 5.docx
DOCXZałącznik nr 6.docx
DOCXzalacznik-nr-7.docx
DOCXZałącznik nr 8.docx

Wersja XML